Użytki Ekologiczne

Na terenie NPK utworzono 4 użytki ekologiczne:

  1. Źródliska Bezimiennej
  2. Torfowisko w Szklanej Hucie
  3. Białogórskie Torfowisko
  4. Torfowe Kłyle