Torfowisko w Szklanej Hucie

Powołany na mocy: Zarz. Nr 235/2000 Woj. Pomorskiego z dn. 27.03.2000r.

Położenie: gmina Choczewo; miejscowość Szklana Huta

Powierzchnia: 0,86 ha

Forma krajobrazowa: torfowiska przejściowe z populacjami rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych.

Walory przyrodnicze:

  • Środowisko abiotyczne: Torfowisko przejściowe położone bezpośrednio na zapleczu rozwianej wydmy białej. Pokład torfu miąższości ok 30cm, okresowo silnie zapiaszczony.
  • Cenne gatunki flory: Torfowisko przejściowe z klasy Scheuchzerio-Caricetea fuscae, zarastające olszą czarną, trzciną i wierzbą szarą. Gatunki dominujace: wełnianka pochwowata Eriophorum vaginatum, turzyca pospolita Carex fusca, żurawina błotna Vacinnium axycoecos. Gatunki rzadkie i chronione: rosiczka okrągłolistna Drosera rotundifolia, wrzosiec bagienny Erica tetralix, widłaczek torfowy Lycopodiella inundata, bagno zwyczajne Ledum palustre, bażyna czarna Empetrum nigrum, gruszyczka średnia Pyrola media, gruszyczka jednostronna Orthilia secunda.

Cel ochrony: zachowanie w stanie niezmienionym torfowiska przejściowego i stanowiska gatunków roślin chronionych i rzadkich.

Ograniczenia i nakazy

  1. Zakaz odwadniania obiektu
  2. Zakaz składowania odpadów