Obszary Chronionego Krajobrazu

Na obszarze Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny znajdują się 3 obszary chronionego krajobrazu (OChK):

  • Nadmorski OChK
  • Bielawski OChK
  • OChK Doliny Rzeki Płutnicy