Obszary Natura 2000

Na terenie NPK i jego otuliny wyróżniono obszary Natura 2000

2 obszary ochrony ptaków:

  • PLB220005 Zatoka Pucka
  • PLB220010 Bielawskie Błota

6 obszarów ochrony siedlisk:

  • PLH220063 Bielawa i Bory Bażynowe
  • PLH220003 Białogóra
  • PLH220072 Kaszubskie Klify
  • PLH220021 Piaśnickie Łąki
  • PLH220054 Widowo
  • PLH220032 Zatoka Pucka i Półwysep Helski