Stanowiska Dokumentacyjne

"Kopalna Bielica w Szarym Dworze"

Powołany na mocy: Zarz. Nr 163/99 Woj. Pomorskiego z dnia 16.11.99r.

Położenie: Szary Dwór, gmina Krokowa

Powierzchnia: 0,5 ha

Forma krajobrazowa: odkrywka poeksploatacyjna z dobrze wykształconą kopalną bielicą

Gleby: bielica przykryta piaskami eolicznymi

Najpoważniejsze zagrożenia: nielegalne pozyskiwanie kopalin.

Cel ochrony: zachowanie wyrobiska odsłaniającego osady kemowe wraz z występującą na nich kopalną bielicą, przykrytą piaskami eolicznymi. Tak dobrze zachowana i widoczna w profilu odsłonięcia gleba kopalna jest rzadkością, dlatego obiekt ten jest cennym źródłem informacji na temat najnowszej przeszłości geologicznej obszarów pobrzeża.