Pomniki Przyrody

kasztanowiec zwyczajny w Jastarni grafika
aleja lipowa w Rzucewie grafika
dwa jesiony wyniosłe: Mściwój i Świętopełek w Mechelinkach grafika
Aleja z Żywotnika Zachodniego grafika

Na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i w jego otulinie znajduje się 20 pomników przyrody (pojedyncze drzewa, dwie zabytkowe aleje lipowe, skupisko głazów narzutowych).

(P) - obszar Parku
(O) - obszar otuliny

numeracja wg załącznika kartograficznego i rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody w Gdańsku

565  Buk zwyczajny Fagus silvatica, Rozewie (P)

917  Dąb szypułkowy Quercus robur, Rozewie (P)

918  Buk zwyczajny Fagus silvatica, Rozewie (P)

610  Topola biała Populus alba, Puck, przy ul. Hallera (O)

612  2x Lipa drobnolistna Tilia cordata, Puck, ul Judyckiego (O)

611  Jesion wyniosły Fraxinus excelsior, Puck, ul Judyckiego (O)

609  Lipa drobnolistna Tilia cordata, Jesion wyniosły Fraxinus excelsior, Puck, cmentarz (O)

613  Lipa drobnolistna Tilia cordata, Puck, cmentarz (O)

70 12 głazów narzutowych "12 Apostołów", Puck, Pas techniczny UM (P)

486 Buk zwyczajny Fagus silvatica, Puck, Rozgard (O)

75   Czterorzędowa Aleja Lipowa, Rzucewo -Osłonino (P)

597 Buk zwyczajny, Fagus silvatica, Rzucewo (P)

487 Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hipocastanum, Mosty (O)

72   Aleja Lipowa, Mosty (O)

296 Jesion wyniosły Fraxinus excelsior, Mechelinki (O)

448 Kasztanowiec zwyczajny Aesculus hipocastanum, Jastarnia, między ul.Szkolną, a Południową (P)

324 Dąb szypułkowy Quercus robur, Hel, ul. Maszopów (P)

 323 2x topola Populus sp, Hel, skrzyżowanie ul. Bałtyckiej i ul. Steyera (P)

1071 Cis pospolity, Taxus baccata, Puck (O) 

1946 Aleja z Żywotnika Zachodniego, Rzucewo (O)