Ścieżki przyrodnicze i szlaki turystyczne

Ścieżki przyrodnicze:

 • Ścieżka przyrodnicza "Przez wąwozy i klify Rozewia"
 • Ścieżka przyrodnicza po "Torfowych Kłylach"
 • Ścieżka przyrodnicza po uroczysku "Każa"
 • Ścieżka przyrodnicza na Górę Libek
 • Ścieżka przyrodnicza "Żyzne lasy z orlicą w Juracie"

Szlaki turystyczne:

 • Szlak niebieski "Nadmorski" (Rozewski)
 • Szlak niebieski "Nadmorski" (Rybacki)
 • Szlak niebieski "Krawędzią Kępy Puckiej"
 • Szlak czerwony
 • Szlak czarny "Grot Mechowskich"
 • Szlak zielony "Puszczy Darżlubskiej"
 • Szlak żółty "Swarzewski"