Wydarzenia cykliczne

W naszym kalendarzu swoje stałe miejsce ma  kilka imprez edukacyjnych, które organizujemy cyklicznie. O szczegółach, terminach i zapisach informujemy na naszej stronie internetowej oraz na Facebooku.

1. Dzień Ziemi

Co: Wydarzenie najczęściej przyjmuje formę sprzątania świata, które realizowane jest w ramach ogólnopolskiej „Operacji Czysta Rzeka”. Spotkanie jest także dobrą okazją do wiosennych obserwacji ptaków i płazów.

Gdzie: zazwyczaj wybrane odcinki Półwyspu Helskiego- Uroczysko Każa, Użytek ekologiczny Torfowe Kłyle.

Kiedy: marzec/kwiecień

 

2. Edukacyjny Rejs po Zatoce Puckiej

Co: Edukacyjny rejs po Zatoce Puckiej z odłowami czerpakiem dennym roślin i zwierząt występujących w akwenie. W trakcie rejsów poruszane są tematy o historii Zatoki Puckiej i Bałtyku, wartościach przyrodniczych oraz problemach ekologicznych tego akwenu.

Gdzie: Puck, Zatoka Pucka

Kiedy: czerwiec

 

3. Nadmorski Piknik z Parkiem

Co: Pikniki edukacyjne w formie stoisk edukacyjnych, gdzie prezentowane są najważniejsze i najbardziej charakterystyczne elementy przyrody ożywionej, jak i nieożywionej Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Stoiska zapewniają bogatą ofertę edukacyjną w postaci materiałów dydaktycznych, gier i zabaw edukacyjnych, tablic i zdjęć ukazujących walory przyrodnicze Parku. Pikniki odbywają się zawsze w czwartki, zwykle przez 3-4 tygodnie w okresie letnim (na przełomie lipca i sierpnia).

Gdzie: Władysławowo, siedziba NPK

Kiedy: lipiec/sierpień

 

4. Międzynarodowa Noc Nietoperzy

Co: „Noc Nietoperzy” to wieczorne warsztaty terenowe organizowane w celu zwiększenia świadomości ekologicznej dotyczące tej grupy. Coroczna impreza, pod koniec sierpnia, Międzynarodowa Noc Nietoperzy (International Bat Night) organizowana pod auspicjami "Porozumienia o ochronie populacji nietoperzy europejskich" (ang. EUROBATS - Agreement on the Conservation of Populations of European Bats) jest skierowana do ogółu społeczeństwa.

Gdzie: Dębki

Kiedy: sierpień – zawsze ostatni tydzień

 

5. Dzień parków krajobrazowych

Co: Edukacyjna impreza plenerowa, której formuła i szczegóły są opracowywane co roku. Ideą jest promowanie wiedzy o parkach krajobrazowych.

Gdzie: różnie, w zależności od edycji

Kiedy: wrzesień

 

6. Dzień krajobrazu

Co: Wycieczka lub warsztaty przyrodnicze dotyczące tematu ustalonego przez Dyrektora Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Dzień Krajobrazu  - święto obchodzone jest 20 października dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej.

Gdzie: różnie, w zależności od edycji

Kiedy: październik

Grafika 1: Wydarzenia cykliczne