Błękitna Szkoła

Błękitna Szkoła działająca przy Nadmorskim Parku Krajobrazowym we Władysławowie jest Ośrodkiem Edukacyjnym Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Jej działalność jest finansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Istnieje od września 2000 roku. Prowadzi szeroko pojętą edukację ekologiczną w oparciu o przyrodnicze i kulturowe walory Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Poprzez warsztaty i zajęcia ekologiczne chce pogłębiać wiedzę przyrodniczą uczniów, zwłaszcza zaś wiedzę na temat ochrony środowiska. Cel ten realizuje wykorzystując naturalne walory środowiska przyrodniczego NPK oraz przykłady lokalnych problemów i zagrożeń ekologicznych. Szczególną rangę nadaje problemowi zanieczyszczenia i ochrony wód Bałtyku i Zatoki Puckiej.

Oferta Błękitnej Szkoły jest skierowana do dzieci, młodzieży i nauczycieli ze szkół województwa pomorskiego.

Szkoła mieści się w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego oddalonej 250 m od morza.

www.blekitnaszkola.npk.org.pl

Błękitna Szkoła grafika