Kontakt

Nadmorski Park Krajobrazowy (NPK)

 

Adres siedziby:

 

Kierownik:

 
Adres: ul. Morska 6a, 84-120 Władysławowo Kierownik NPK: Bartosz Płóciennik b.plociennik@pomorskieparki.pl
         

Kontakt:

Pracownicy:

Telefon 58 674 06 85 Starszy specjalista ds. ochrony przyrody Aneta Zapart a.zapart@pomorskieparki.pl
E-mail npk@pomorskieparki.pl Starszy specjalista
ds. ochrony środowiska
Monika Bławat m.blawat@pomorskieparki.pl
Strona www https://npk.org.pl
ePUAP /pzpk/SkrytkaESP Starszy strażnik Mariusz Dettlaff m.dettlaff@pomorskieparki.pl
Adres do e-doręczeń AE:PL-89566-50296-GGATT-32 Strażnik Aleksandra Struk a.struk@pomorskieparki.pl
Godziny pracy: Poniedziałek–Piątek, 7:30–15:30