Szlaki turystyczne

Szlak niebieski "Nadmorski (Rozewski)"

Krokowa-Ostrowo-Jastrzębia Góra-Rozewie-Władysławowo, 28 km

Szlak umożliwia zapoznanie się z charakterystycznymi dla terenu NPK formami krajobrazu — rozległym zagłębieniem bezodpływowym torfowiska atlantyckiego, wysoczyzną morenową Kępy Swarzewskiej, wybrzeżami klifowymi, dolinami erozyjnymi. Szlak prowadzi przez trzy rezerwaty przyrody: "Bielawa" w okolicy Ostrowa, "Przylądek Rozewski" i "Dolina Chłapowska". W Rozewiu szlak łączy się ze ścieżką poznawczą "Przez wąwozy i klify wąwozy Rozewia". Na trasie szlaku leży Jastrzębia Góra — jedna z najpiękniejszych miejscowości wypoczynkowych w Polsce. Powstała na początku XX wieku jako miejscowość letniskowa, z tego okresu pozostała tu charakterystyczna zabudowa willowa, m.in.: willa należąca do marszałka Piłsudskiego. W Jastrzębiej Górze znajduje się najdalej wysunięta na północ część Polski zwana "Różą Północy".

Szlak niebieski "Nadmorski" (Rybacki)

Władysławowo-Chałupy-Kuźnica-Jastarnia-Jurata, 26 km

Szlak jest kontynuacją niebieskiego szlaku Rozewskiego, wytyczony jest wzdłuż Półwyspu Helskiego. Prowadzi przez miejscowości, które mimo upływu czasu i intensywnego rozwoju infrastruktury turystycznej, zachowały jeszcze cechy tradycyjnych osad rybackich. Szczególnie warto zwrócić uwagę na archaiczny układ przestrzenny Kuźnicy i Jastarni, oparty na tradycyjnych ciągach komunikacyjnych, umożliwiających najkrótsze połączenie domostw z przystanią. Służyły one do transportu złowionych ryb i sprzętu rybackiego. Miejscami zachowały się również tradycyjne budynki z "wystawkami" i dwuspadowymi dachami. Prócz tego w Jastarni znajduje się murowany, rybacki kościół z amboną w kształcie łodzi rybackiej, Muzeum Rybackie (czynne tylko w sezonie letnim), pozostałości umocnień polskich z 1939 r. Szlak kończy się w Juracie — miejscowości, która zasłynęła jako kąpielisko morskie w latach trzydziestych. Z tego okresu pozostało tu wiele willi letniskowych i molo. Między osadami szlak prowadzi przez wydmy pokryte sosnowymi borami.

Szlak niebieski Nadmorski (Rybacki)

Szlak niebieski "Krawędzią Kępy Puckiej"

Wejherowo-Mrzezino-Osłonino-Rzucewo-Puck, 32 km

Szlak prowadzi skrajem Puszczy Darżlubskiej, krawędzią pradoliny Redy i zachodnim wybrzeżem Zatoki Puckiej. Najbardziej malowniczy fragment szlaku wytyczony jest między Osłoninem a Puckiem. Wędrując skrajem zatoki można podziwiać urwiste, nadmorskie wybrzeża klifowe. W Osłoninie warto zwrócić uwagę na zabudowę folwarczną, natomiast w Rzucewie znajduje się XIX-wieczny, neogotycki pałac rodziny von Below (obecnie hotel) z rozległym parkiem. Obie miejscowości łączy zabytkowa, czterorzędowa aleja lipowa, sadzona według podań przez Jana III Sobieskiego.

Szlak czerwony

Żarnowiec-Dąbki-Białogóra-Lubiatowo-Stilo-Łeba, 32 km

Jest to fragment transeuropejskiego szlaku łączącego Braniewo z francuskim portem Brest. Między Dębkami a Białogórą szlak wytyczony jest w granicach NPK. W okolicy Dębek szlak prowadzi w pobliżu wschodniej granicy rezerwatu "Piaśnickie Łąki", następnie przechodzi przez bory Mierzei Kaszubskiej, mijając florystyczne rezerwaty "Białogóra" i "Babnica". Umożliwia poznanie charakterystycznych stref roślinnych występujących na terenie mierzei — nadmorskiego boru bażynowego, torfowiska wysokiego w zagłębieniach międzywydmowych, lasu brzozowo-dębowego występującego na płatach żyźniejszych siedlisk oraz inicjalnych zespołów roślinnych porastających wydmy białe i szare.

► Szlak czarny "Grot Mechowskich"

Puck-Połczyno-Darżlubie-Mechowo-Krokowa, 29 km

Szlak odpowiedni zarówno dla turystów pieszych, jak i rowerzystów. Na trasie szlaku największą atrakcją są polodowcowe groty zlepieńcowe w Mechowie. W Mechowie znajdują się także stare szachulcowe domy, kapliczka z 1880 roku oraz szachulcowy kościół z XVIII wieku. Inną ciekawostką są dwa owiane legendami, olbrzymie głazy narzutowe — Diabelski Kamień i Boża Stopka, które znajdują się w Puszczy Darżlubskiej. W Krokowej warto zwrócić uwagę na pałac Krokowskich z rozległym parkiem oraz XIX-wieczny kościół z kryptą grobową Krokowskich.

Szlak zielony "Puszczy Darżlubskiej"

Wejherowo-Żarnowiec-Krokowa, 37 km

Szlak wytyczony jest na Kępie Żarnowieckiej, prowadzi zachodnim skrajem Puszczy Darżlubskiej. Na małym odcinku, między Żarnowcem a Łętowicami przechodzi przez otulinę NPK. Jedną z atrakcji na trasie szlaku jest głaz narzutowy zwany "Diabelskim Kamieniem" w okolicy Odargowa. Następnie szlak przebiega wzdłuż granicy rezerwatu "Zielone", w którym znajduje się stanowisko rzadkiego na terenie Polski, efektownie kwitnącego pnącza — wiciokrzewu pomorskiego.

Szlak żółty "Swarzewski"

Władysławowo-Swarzewo-Puck

Szlak prowadzi zachodnim brzegiem Zatoki Puckiej, umożliwiając poznanie różnych typów wybrzeży morskich — klifowego w okolicy Swarzewa i niskiego wybrzeża zalewowego między Swarzewem a Władysławowem (rezerwat "Słone Łąki"). Wędrówka wzdłuż Zatoki Puckiej pozwala na obserwacje różnych gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych, skupiających się licznie podczas przelotów zwłaszcza u ujścia Płutnicy, przy tzw. Kaczym Winklu. W Swarzewie warto zwiedzić bogato zdobiony, neogotycki kościół, w którym znajduje się XV-wieczna figura Matki Boskiej oraz kapliczkę — studzienkę z cudownym źródełkiem.