Zielone

Wiciokrzew pomorski grafika
Widłak grafika
Zielone grafika

Powołany na mocy: Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego dnia 24 listopada 1983 r. (MP Nr 39, poz.230)

Położenie: Równina Błot Przymorskich, ok. 0,5 km na południowy-zachód od Szarego Dworu, gmina Krokowa, leśnictwo Lisewo, Nadleśnictwo Wejherowo, otulina NPKRównina Błot Przymorskich

Powierzchnia: 16,08 ha

Typ: florystyczny

Forma krajobrazowa: lokalne południowe "odgałęzienie" rozległej Równiny Błot Przymorskich

Geneza: rezerwat położony jest na Równinie Błot Przymorskich, która powstała po wycofaniu się krawędzi lądolodu ostatniego zlodowacenia na obszar południowego Bałtyku i reprezentuje ostatni etap rozwoju późnoglacjalnej sieci dolinnej Przymorza.

Gleby: torfowo-murszowa; torfowa torfowiska wysokiego; glejobielicowe murszaste, glejobielicowe właściwe.

Walory przyrodnicze:

  • Cenne gatunki flory: zbiorowiskiem panującym na terenie rezerwatu jest wilgotny, acidofilny bór brzozowo-sosnowy o gęstym podszyciu i runie. Rzadkie gatunki chronione występujące na tym obszarze to: wiciokrzew pomorski Lonicera periclymenum (gatunek atlantycki, w pobliżu przebiega jego wschodnia granica zasięgu), widłak jałowcowaty Lycopodium annotinum i wroniec L. selago, woskownica europejska Myrica gale, wrzosiec bagienny Erica tetralix.
  • Cenne gatunki fauny: fauna rezerwatu nie była szczegółowo badana; kwiaty wiciokrzewu są zapylane przez nocne motyle z grupy zawisaków m.in.: zawisaka tawulca Sphinx ligustri i zmrocznika wędrowca Hyles lineata. Jest to teren wykorzystywany przez duże ssaki leśne: dzika Sus strofa, sarnę Capreolus capreolus, lisa Vulpes vulpes.

Najpoważniejsze zagrożenia: zwiększający się ruch kołowy w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu; penetracja rezerwatu spowodowana nasilającym się w okresie letnim ruchem turystycznym pieszym i konnym; obecność świerka jako gatunku obcego regionalnie stwarza zagrożenie dla istniejących fitocenoz rezerwatu.

Cel ochrony: zachowanie najbogatszego na Pomorzu stanowiska wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum — jednego z nielicznych reprezentantów pnączy w krajowej florze.

Mapa rezerwatu Zielone