Helskie Wydmy

Wydmy grafika
Krajobraz wydmowy grafika
Wydmy nadmorskie grafika
Helskie Wydmy grafika
mikolajek nadmorski grafika
Lnica wonna grafika

Powołany na mocy: Rozporządzenie Nr 91/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 5 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr. 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087

Położenie: Obszar Nadleśnictwa Wejherowo, obręb Darżlubie, leśnictwo Jastarnia (oddz. 252 a,b; 253 a, b, c; 254 a, b; 255 a, b, c; 256 a, b, c, d; 257 a, b, c, o) fragment pasa technicznego w zarządzie Urzędu Morskiego w Gdyni (gmina Hel- 8/1 i 15/1)Wydmy

Powierzchnia: 108,48 ha

Typ: florystyczny (Fl)

Forma krajobrazowa: wydmy

Geneza: krajobraz ukształtowany w wyniku akumulacji piasku przez fale morskie, przybrzeżne prądy i wiatr.

Gleby: luźne piaski wydmowe

Walory przyrodnicze:

  • Cenne gatunki flory: mikołajek nadmorski Eryngium maritimum, honkenia piaskowa Honckenya peploides, wydmuchrzyca piaskowa Elymus arenarius, piaskownica zwyczajna Ammophila arenaria

Najpoważniejsze zagrożenia: niezorganizowany ruch turystyczny

Cel ochrony: Zachowanie ekosystemów murawowych, wrzosowiskowych i leśnych, w szczególności bardzo bogatych biot porostów i grzybów naporostowych, charakterystycznych dla naturalnego nadmorskiego krajobrazu wydmowego.

Mapa rezerwatu Helskie Wydmy