Gatunki Zwierząt

Na obszarze Parku występuje 359 gatunków chronionych zwierząt, w tym:

 • 1 gatunek z gromady krągłoustych objęty ochroną częściową;
 • 8 gatunków ryb objętych ochroną częściową;
 • 13 gatunków płazów, w tym:
  •     4 gatunki objęte ochroną ścisłą,
  •     3 gatunki objęte ochroną ścisłą, wymagające ochrony czynnej,
  •     6 gatunków objętych ochroną częściową;
 • 5 gatunków gadów objętych ochroną częściową;
 • 311 gatunków ptaków, w tym:
  •    247 gatunków objętych ochroną ścisłą,
  •     56 gatunków objętych ochroną ścisłą, wymagających ochrony czynnej,
  •    14 gatunków wymagających strefy ochrony ostoi, miejsc rozrodu lub regularnego przebywania,
  •     8 gatunków objętych ochroną częściową;
 • 21 gatunków ssaków, w tym:
  •    3 gatunki objęte ochroną ścisłą,
  •    8 gatunków objętych ochroną ścisłą, wymagających ochrony czynnej,
  •    10 gatunków objętych ochroną częściową.