Zimowe porządki w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Data: 05-03-2021

Nowy sezon lęgowy przed nami!  Zakończyliśmy zimowe czyszczenie i kontrolę budek lęgowych dla ptaków rozwieszonych w naszym Parku i w otulinie, podsumowaliśmy i porównaliśmy wyniki z wcześniejszymi latami. Obecnie mamy rozwieszone 124 budki typu A i A1 (dla sikor), B (szpakówka) i dla pełzaczy, w kompleksach lasów iglastych lub mieszanych. W 59% budek znajdowaliśmy gniazda ptasie oraz ślady, które świadczyły o sukcesie lęgowym i odchowaniu piskląt. Były to głównie gniazda bogatki i modraszki oraz 4 gniazda kowalika. Spora część budek wykorzystywana jest tylko na miejsce noclegu (około 23 %). Do kilku wprowadziły się osy, do ośmiu nietoperze, a w dwóch większych budkach, tak zwanych szpakówkach, zamieszkały … wiewiórki. I tylko w jedenastu (10,5%) nie znaleźliśmy śladów zasiedlenia. W 22 nowych budkach rozwieszonych na początku minionego sezonu lęgowego nie stwierdziliśmy gniazd, ale w prawie połowie budek nocowały ptaki. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami budki lęgowe czyścimy poza okresem lęgowym większości gatunków ptaków od połowy października do końca lutego. Czyszczenie budek zwiększa szansę na wyprowadzone lęgi, gdyż ze starymi gniazdami usuwamy też pasożyty.

Działania dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 

foto i tekst : az, Nadmorski Park Krajobrazowy

Czyszczenie budek ptasich ze starych gniazd zwiększa sukces lęgowy ptaków.
Gniazdo bogatki miękko wyścielone mchem, jednak nie wszystkie lęgi są udane.
Ta budka użytkowana była do gniazdowania, ale również jako miejsce noclegu.
Charakterystyczne gniazdo kowalika, a na nim kolejne - bogatki.
Bardzo ważnym elementem jest dobre zabezpieczenie wejścia, tym razem lęg miał szczęście.
Ptaki zasiedlają najchętniej naturalne dziuple, dlatego takie drzewa są bardzo cenne.
Ta budka zasiedlona jest przez wiewiórkę od kilku lat.
Obserwacja otoczenia :-)