Zimowe liczenie nietoperzy w NPK

Data: 16-02-2023

Jak co roku, w okresie zimowym nasze owadożerne nietoperze spędzają ten czas w stanie hibernacji, ukryte w kryjówkach. W naszym Parku upodobały sobie nieużytkowane bunkry i umocnienia. W trakcie tegorocznego ogólnopolskiego "spisu powszechnego" zasiedlenia sprawdziliśmy 17 kryjówek na terenie parku oraz jedną w otulinie. 
We wszystkich schronieniach stwierdziliśmy 72 hibernujące nietoperze, a najliczniejsze to nocki rude (23 osobniki), jeden z najpospolitszych gatunków na Pomorzu. Siedem obiektów było niezasiedlonych. Kolejny raz odnotowaliśmy nocka dużego, naszego największego nietoperza w Polsce. Jednak w tym roku były już dwa osobniki z tego gatunku!
W tym roku zimnolubne mroczki pozłociste, rzadko stwierdzane zimą na Pomorzu, zdecydowanie nie dotarły, bo zanotowaliśmy tylko trzy osobniki. Poza tym stwierdziliśmy nocki Natterera (12 osobników), gacki brunatne (3) oraz bardzo liczne w tym roku nocki wąsatki/Brandta (21 osobników), których ze względu na bardzo duże podobieństwo, nie oznaczamy na zimowiskach do gatunku.

Pamiętajmy przy zwiedzaniu fortyfikacji, że nietoperze to zwierzęta chronione i zakłócanie spokoju w kryjówkach (w tym fotografowanie) jest zabronione, gdyż może zagrażać ich życiu. Uszanujmy je i nie narażajmy, bo są ważną grupą w ekosystemie. Zdjęcia nietoperzy wykonano na podstawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt chronionych (rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016r.) 

Jeśli znasz inną zimową lub letnią kryjówkę nietoperzy na terenie naszego Parku lub w okolicy - podziel się informacją, przyczyń się do wzbogacenia wiedzy o tych niezwykłych, wciąż mało poznanych, ale bardzo pożytecznych ssakach.

Działanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

tekst i zdjęcia: az

Nocek rudy - najpospolitszy gatunek na Pomorzu, latem silnie związany w jeziorami i ciekami, nad którymi żeruje.
Gacek brunatny - leśny owadożerca, zwykle spotykany na strychach w pobliżu lasów.
Nocek wąsatek/Brandta. Jesienią na tym stanowisku stwierdzaliśmy tylko nocka Brandta, zimą oba gatunki są bardzo trudne do odróżnienia.
Mroczek pozłocisty - rzadki gość na Pomorzu.
Nocek duży - nasz największy nietoperz w Polsce. Z tyłu, za nim jest nocek rudy.
I drugi nocek duży - niespodzianka w tym sezonie :-)
Szczerbówka ksieni - motyl który preferuje te same warunki mikroklimatyczne co nietoperze, więc zwykle spotykany w kryjówkach zimowych.