Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Data: 21-02-2024

Na początku lutego studenci Naukowego Koła Chemików Politechniki Gdańskiej ponownie mieli okazję odwiedzić Nadmorski Park Krajobrazowy. W ramach zimowego wyjazdu, pod opieką prof. dr hab. inż. Żanety Polkowskiej, studenci analizowali stan płynących wód powierzchniowych na terenie Parku i otuliny.

Badania oraz pobór próbek rozpoczęto od południowo-wschodniej części Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, tj. Rezerwatu Beka, Błądzikowskiego Potoku, Płutnicy czy kanałów w Pucku. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne w postaci opadów deszczu oraz śniegu badania terenowe w tej części Parku musiały zostać rozłożone na większą liczbę dni. Po przeprowadzeniu wszystkich potrzebnych badań w opisanej już części Parku, studenci następnie przeprowadzili badania terenowe oraz pobór próbek w zachodniej części parku krajobrazowego m.in.: Piaśnicy, Karwianki, Czarnej Wdy czy Bychowskiej Strugi.

Podczas pobierania próbek wody, na miejscu, dokonywane były bezpośrednie pomiary jej właściwości fizykochemicznych: stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, przewodności, pH oraz temperatury. Wszystkie próbki wody, w ciągu 24h od ich pobrania, zostały przebadane w budynku NPK na zawartość jonów pierwiastków biogennych: fosforanowych(V), azotanowych(III), azotanowych(V) i jonów amonowych oraz wartość parametru chemicznego zapotrzebowania tlenu.

Otrzymane wyniki badań zbierane są w bazie tworzonej od początku istnienia wyjazdów. Po każdym wyjeździe wykonywany jest raport, który opisuje zmiany jakości wód występujących na terenie NPK. Raport pozawala również wskazać potencjalne negatywne czynniki oddziałujące na stan wód.

Następny raz studenci zawitają do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wiosną, a Państwa zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Grafika 1: Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 7: Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 8: Zimowe badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym