Skocz do głównej treści strony
Nadmorski Park Krajobrazowy

Zaproszenie na wykład

„Od plejstocenu do antropocenu, czyli jak człowiek zmieniał naszą planetę?”

Serdecznie zapraszamy na wykład otwarty organizowany w ramach Nadmorskiego Klubu Przyrodnika.

Żyjemy w czasach szczególnych - nigdy w historii Ziemi żaden organizm nie powodował tak szybkich i drastycznych zmian.  Skala tych oddziaływań spowodowała, że mamy podstawy do wydzielenia nowej epoki geologicznej – antropocenu. Zmiany te stały się obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań

cywilizacyjnych i wszystko wskazuje na to, że mogą one w znaczący sposób wpłynąć na dalsze losy ludzkości. O współczesnych i przeszłych zmianach środowiska i ich konsekwencjach dla ludzkiej cywilizacji opowie dr Dawid Weisbrodt - geograf, paleoekolog, pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Wykład jest bezpłatny, obowiązują zapisy (limit 30 osób), zgłoszenia przyjmujemy na adres npk@pomorskieparki.pl lub telefonicznie pod numerem (58) 674 06 85.

Termin: 12 grudnia 2018 r. (środa) o godz. 18:00

Miejsce: sala edukacyjna NPK  w nowym budynku parku, Władysławowo ul. Morska 6a (obok Hallerówki).

Czas trwania wykładu ok. 2 godzin.

Zapraszamy osoby dorosłe i młodzież oraz starsze dzieci.

Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

Cykl spotkań dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Udział w wykładzie  jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych uczestników wycieczki jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,

2) kontakt Nadmorski Park Krajobrazowy (mail)npk@pomorskieparki.pl , tel. (58) 674 06 85

3) posiadają Państwo prawo dostęp do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni Państwo skontaktować się z administratorem danych,

4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w warsztatach.  Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.