Zapraszamy na Rejs edukacyjny kutrem po Zatoce Puckiej

Data: 22-05-2023

W celu popularyzacji walorów przyrodniczych regionu, Nadmorski Park Krajobrazowy jak co roku proponuje wycieczkę w ramach „Nadmorskiego Klubu Przyrodnika”, w trakcie której spędzimy czas poszerzając wiedzę o regionie.

Podczas rejsu kutrem badawczym wysłuchamy prelekcji o historii Zatoki Puckiej i Bałtyku oraz o cechach przyrodniczych tych akwenów. Zatoka Pucka jako część najmłodszego i „najsłodszego” morza świata skrywa w sobie wiele ciekawych tajemnic. Najważniejszym punktem programu będzie dokonanie połowu organizmów z dna Zatoki. Uczestnicy dowiedzą się jak odróżnić ciernika od cierniczka, dlaczego babka bycza jest gatunkiem niepożądanym w wodach Zatoki Puckiej, natomiast babki mała i piaskowa są objęte ścisłą ochroną. Wycieczka jest bezpłatna.

Serdecznie zapraszamy na „Rejs edukacyjny kutrem po Zatoce”. Wycieczka odbędzie się 3 czerwca 2023 r., do wyboru są godziny: 9:00, 10:30 i 12:00 (czas trwania ok. 1,5h). Miejsce zbiórki: port jachtowy w Pucku, mapa na plakacie w załączniku. Obowiązują zapisy (na każdą z godzin limit 20 osób), zgłoszenia przyjmujemy na adres npk@pomorskieparki.pl lub telefonicznie pod numerem (58) 674 06 85. Na wycieczkę zapraszamy osoby dorosłe oraz młodzież i dzieci (od lat 10) z opiekunami.

Ze względu na olbrzymie zainteresowanie – osoby, które uczestniczyły w rejsie w ubiegłych latach, będą wpisane najpierw na listę rezerwową. Pierwszeństwo mają mieszkańcy powiatu Puckiego. Nie przyjmujemy grup zorganizowanych. Prosimy przy zgłoszeniu podawać imiona i nazwiska zgłaszanych osób, miejscowość stałego zamieszkania, wiek dzieci i telefon do kontaktu.

Cykl wycieczek dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Udział w wycieczce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż: 1) administratorem danych osobowych uczestników wycieczki jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a, 2) kontakt Nadmorski Park Krajobrazowy, mail: npk@pomorskieparki.pl , tel. 58 674 06 85 3) posiadają Państwo prawo dostęp do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni Państwo skontaktować się z administratorem danych, RODO: pomorskieparki.pl/rodo 4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, 5) podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wycieczce ornitologicznej.  Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Grafika 1: Zapraszamy na Rejs edukacyjny kutrem po Zatoce Puckiej