Wyniki IV odłowu w NPK i Błękitnej Szkole

Data: 09-01-2015

   Dzisiaj (9 stycznia) o godz. 13.00  zakończyliśmy czwarty odłów ptaków w ramach realizowanej Akcji Karmnik. Tym razem do siatek wleciało troszkę mniej osobników, pomimo tego po raz pierwszy od początku prowadzenia akcji udało  się  schwytać dwie czubatki. Drugą jeszcze większą dla nas niespodzianką była bogatka zaobrączkowana na Litwie (przypominamy, że w II odłowie przyleciała do nas bogatka z Rosji.)  W sumie w piątkowe sieci wpadło 49 ptaków.


Szczegółowe wyniki odłowu  IV:
bogatka - 18 zaobrączkowano, 22 retrapy i 1 wiadomość z Litwy
dzwoniec - 1 zaobrączkowano, 1 retrapy
modraszka -  2 retrapy
sierpówka - 1 zaobrączkowano
kowalik - 1 retrap
czubatka - 2 retrapy       

                                                                                                                                                           
Wyniki odłowów na innych stanowiskach w Polsce znajdują się na stronie Akcji Karmnik.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Fundacji Akcja Bałtycka oraz na profilu w serwisie Facebook.

Kolejne obrączkowania w NPK planowane są na :
23 stycznia, 6 lutego i 20 lutego.

 

czubatki
bogatka
sierpówka
dzwoniec
pomiary
Grafika 6: Wyniki IV odłowu w NPK i Błękitnej Szkole