Warsztaty OTOP

Data: 17-05-2011
Warsztaty OTOP grafika
Warsztaty OTOP grafika
Warsztaty OTOP grafika
Warsztaty OTOP grafika

We wtorek 17 maja w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego odbyły się warsztaty szkoleniowe dla nauczycieli „Obszary Natura 2000 skarbem naszego regionu”. Warsztaty były przeprowadzone przez członków Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Celem warsztatów było przygotowanie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych do realizacji tego tematu w szkołach.

W pierwszej części przedstawiono prezentację multimedialną omawiającą prawne aspekty Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. W drugiej części omówiono obszary Natura 2000 znajdujące się nad Zatoką Pucką.

Po części teoretycznej uczestnicy szkolenia wyjechali na wycieczkę do rezerwatu przyrody Beka. Tam zapoznali się z jego specyfiką, walorami przyrodniczymi oraz metodami czynnej ochrony w celu zachowania warunków siedliskowych, zwłaszcza rozrodczych, dla wielu gatunków ptaków. Uczestnicy warsztatów otrzymali liczne materiały szkoleniowe pomocne w przeprowadzeniu lekcji o sieci Natura 2000.