Uchwycone w fotopułapce

Data: 30-03-2015

W zawiązku z nasilającym się, na naszym terenie, problemem gatunków inwazyjnych,  rozpoczęliśmy w tym roku wstępny monitoring występowania norki amerykańskiej na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i otuliny. W pierwszym etapie monitoringu ustawione zostały dwie fotopułapki
w miejscach, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo obecności norki i wyłożona została przynęta rybna. Niestety norka amerykańska nie dała się złapać w nasze fotopułapki ale udało się uchwycić wiele innych interesujących zwierząt, wśród których na uwagę zasługuje przede wszystkim bóbr i wydra, których dotychczas nie obserwowaliśmy na terenie Parku. Pojawiły się oczywiście drapieżniki – lis, jenot i kuna oraz kilka gatunków ptaków m.in. kruk i myszołów. Warto podkreślić, że w ostatnich latach w części północno wschodniej Parku nie obserwowano śladów bytowania bobra, więc znalezione przez nas żeremia i zgryzy są pierwszymi stwierdzeniami obecności bobra w tym rejonie. Norka amerykańska widziana była na brzegu Zatoki Puckiej przy tzw. Kaczym Winku, gdzie udało się wykonać zdjęcia w dzień oraz zaobserwowano liczne ślady jej obecności w terenie.

Wydra

Bóbr

 


 
 

 

Norka amerykańska grafika
Uchwycone w fotopułapce grafika
Uchwycone w fotopułapce grafika
Uchwycone w fotopułapce grafika
Jenot grafika
Jenoty grafika
Kuna grafika
Lis grafika
Tchórz grafika