Spotkania z przyrodą i kulturą Kaszub - Dni Otwarte

Data: 19-04-2019

Serdecznie zapraszamy Państwa na obchody 15 lat w Unii Europejskiej. Z tej okazji w całej Polsce odbywać się będą takie wydarzenia jak pikniki, koncerty czy wycieczki. Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) w Nadmorskim Parku Krajobrazowym to dwie imprezy skierowane do grup szkolnych, kolonijnych i całych rodzin, zarówno turystów jak i mieszkańców Władysławowa oraz okolic.

Piątek 10 maja

9:00 – 13:00

Zapraszamy na edukacyjny piknik przyrodniczo-kulturowy „Spotkania z przyrodą i kulturą Kaszub”. Na stoiskach tematycznych dowiemy się o przyrodniczych i kulturowych walorach NPK. Nie zabraknie również stanowisk z warsztatami rękodzielniczymi i plastycznymi oraz gier i zabaw edukacyjnych. Dodatkową atrakcją będzie wystawa prac plastycznych wykonanych przez uczniów szkół w konkursach Błękitnej Szkoły, a dla miłośników fotografii - wystawa zdjęć z lotu ptaka.  Proponujemy też warsztaty „Mikro w skali makro czyli świat pod obiektywem binokularu”, gdzie każdy uczestnik pozna tajniki pracy przy binokularze i mikroskopie, wykona własny preparat oraz zrobi zdjęcie w powiększeniu (z opcją otrzymania fotografii w formie elektronicznej drogą  mailową lub zgrania na własną pamięć przenośną).

Na warsztaty z binokularami obowiązuje rezerwacja dla grup i osób indywidualnych, czas trwania warsztatów 30-45 minut. Piknik odbywać się będzie w siedzibie NPK, Władysławowo, ul. Morska 6a (obok Hallerówki).

Sobota 11 maja

10:00 – 15:00

Tuż obok ruchliwej szosy, torów kolejowych i kempingów wciąż można zobaczyć fragment dzikiej przyrody na Półwyspie Helskim. Wspólnie z ornitologiem udamy się na wycieczkę, aby zobaczyć jeden z najciekawszych zakątków Półwyspu – uroczysko Każa. Trasa będzie wiodła ścieżką edukacyjną przez uroczysko, a następnie ścieżką rowerową do obozu Akcji Bałtyckiej. Spacer będzie okazją do obserwacji i nasłuchiwania ptasich – i nie tylko – mieszkańców łąk, lasów, wybrzeża i zatoki, dla których mierzeja jest domem lub tylko przystankiem w podróży.

W obozie Akcji Bałtyckiej zobaczymy, jak wygląda proces obrączkowania ptaków – najbardziej powszechnej metody badania migracji ptaków. Dowiemy się, co znajduje się na obrączce, po co właściwie znakuje się w ten sposób ptaki oraz dlaczego warto je obrączkować.

Kilkadziesiąt metrów dalej odbywać się będzie piknik z okazji Dni Ptaków Wędrownych, w którym weźmiemy udział.

Czas trwania wycieczki: ok. 4-5 godzin. Dystans: ok. 3,5 km. Wymagania: obuwie terenowe (na ścieżce może być woda i błoto), odpowiedni ubiór. Organizator zapewnia lornetki, ale można wziąć własną. Obowiązuje rezerwacja miejsc. Wycieczka nie jest dostępna dla grup szkolnych i kolonijnych. Przejazd autokarem na trasę wycieczki i powrót z/do Władysławowa – siedziba NPK, ul. Morska 6a.

Wycieczka, piknik i warsztaty przeznaczone dla wszystkich grup wiekowych, dzieci pod opieką osób dorosłych, udział jest bezpłatny. Zapisy na warsztaty i wycieczkę przyjmujemy na adres npk@pomorskieparki.pl lub telefonicznie pod numerem 586740685.

Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym.

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020.

Udział w wycieczce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) administratorem danych osobowych uczestników wycieczki jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,
2) kontakt Nadmorski Park Krajobrazowy, mail: npk@pomorskieparki.pl , tel. 58 674 06 85
3) posiadają Państwo prawo dostęp do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni Państwo skontaktować się z administratorem danych, RODO: pomorskieparki.pl/rodo
4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wycieczce ornitologicznej.  Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych.

Grafika 1: Spotkania z przyrodą i kulturą Kaszub - Dni Otwarte