Projekt „Atlas ptaków lęgowych Pomorza”

Data: 15-07-2016

Pracownicy NPK zakończyli prace terenowe związane z udziałem w „Atlasie ptaków lęgowych Pomorza” - inicjatywie regionalnej realizowanej w Pomorskim Regionie Ornitologicznym, podjętej ze względu na planowane wydanie monografii awifaunistycznej regionu. Ponieważ obecne rozpoznanie rozmieszczenia ptaków lęgowych na Pomorzu jest bardzo niekompletne, Atlas ma na celu uzupełnienie tej luki.

Pracownicy w trakcie 5 kontroli terenowych w okresie marzec-lipiec, wykonali inwentaryzację awifauny na kwadracie monitoringowym 10x10 km. Powierzchnia znajduje się na terenie Parku i jego otuliny, pomiędzy Władysławowem a Puckiem. Podczas kontroli wykryto 96 gatunków ptaków lęgowych, w tym rzadkie gatunki, takie jak: ohar, błotniak stawowy, czeczotka, wójcik, krwawodziób oraz pustułka. Obecne były ptaki krajobrazu rolniczego: derkacz, kuropatwa, przepiórka, makolągwa, gąsiorek, dziwonia, kląskawka, jarzębatka; ptaki trzcinowisk: wąsatka, remiz, trzciniak, brzęczka, cyraneczka, łabędź niemy; ptaki leśne: czubatka, grubodziób, lerka, pełzacze. Policzono również dużą, naklifową kolonię brzegówek (ok. 1600 nor).

Poniżej przedstawiamy galerię fotograficzną stwierdzonych ptaków autorstwa Barbary Gawlak.

Pięknie ubarwiony samiec makolągwy
Trznadel
Modraszka karmiąca pisklęta w dziupli
Norka amerykańska - inwazyjny gatunek, duże zagrożenie dla ptaków lęgowych. Spotkana na Kaczym Winklu.
Myszołów
Sierpówka
Sierpówka
Wrona siwa
Piegża
Czaple białe i siwe
Łabędzie nieme
Modraszka
Czubatka
Para żurawi
Śpiewający świergotek łąkowy
Samica błotniaka stawowego
Para oharów. Ohar w Polsce bardzo nielicznie gniazduje na wybrzeżu, Zatoka Pucka jest jego ważną ostoją.
Pliszka żółta z podgatunku thunbergi. Ptaki te gniazdują w północnej Europie i na Syberii, w Polsce pojawiają się na przelotach.
Pokląskwa
i podobna do niej kląskawka
Samica wróbla
Skowronek
Dymówka
Pliszka żółta
Dziwonia
Trzcinniczki
Rozśpiewany w trzcinach
Łąbędzie nieme
Pełzacz leśny
Storczykowa łąka
Samiec gąsiorka
Szczygieł
Jeden z "hitów" - para czeczotek
Jeden z "hitów" - para czeczotek
Trznadel
Nie tylko ptaki sarna :)
Kokoszka
Krzyżówki i małe kokoszki
Łyski z młodymi
Nie tylko ptaki Pospolity motyl przestrojnik trawnik
Młody szpak
Norki brzegówek