Podsumowanie Akcji Karmnik w NPK i Błękitnej Szkole

Data: 26-02-2015

W piątek, 27 lutego zakończył się siódmy i ostatni odłów tegorocznej Akcji Karmnik w Błękitnej Szkole i Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Akcja, przeprowadzona w partnerstwie z Fundacją Akcja Bałtycka, polegała na regularnym obrączkowaniu ptaków (co dwa tygodnie) przy karmnikach w okresie dokarmiania czyli od grudnia do lutego. Dzięki temu poznaliśmy skład gatunkowy ptaków odwiedzających nasze karmniki, a także zebraliśmy cenne pomiary biometryczne. Zaobrączkowano łącznie 388 ptaków, najliczniej schwytano bogatkę  (296 osobników). Cieszyła nas różnorodność gatunkowa. Złapano 13 gatunków, w tym ptaki które rzadziej wpadają w sieci, jak np sierpówka czy grzywacz.

Bogatka – 296
Dzwoniec – 55
Modraszka – 14
Zięba – 4
Wróbel – 5
Kowalik – 2
Sierpówka – 2
Czubatka – 2
Grzywacz – 1
Rudzik – 1
Kos - 2
 
bogatka
czubatka
dzwoniec
grzywacz
modraszka
rudzik
sierpówka
Grafika 8: Podsumowanie Akcji Karmnik w NPK i Błękitnej Szkole