Plan Ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Data: 28-03-2024

25 marca 2024 r. Sejmik Województwa Pomorskiego podjął uchwałę nr 789/LXIII/24  o ustanowieniu planu ochrony dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Jest to ważna chwila, bowiem Park zyska ważny dokument pozwalający w skuteczniejszy sposób prowadzić działania służące jego ochronie.

Dziękujemy Panu Wicemarszałkowi Józefowi Sarnowskiemu za zaprezentowanie dokumentu przed Radnymi Sejmiku, a im samym za praktycznie jednogłośną aprobatę dla tak ważnego dokumentu dla Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Podziękowania składamy także wszystkim osobom które na różnych etapach były zaangażowane w prace nad planem ochrony.

Plan ochrony Parku wejdzie w życie w dniu jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

fot. BP
fot. BP
fot. BP
fot. BP