Piknik edukacyjny "Światowy Dzień Ptaków Wędrownych"

Data: 11-05-2018

W dniu 5 maja, po raz piąty spotkaliśmy się w Kuźnicy, na pikniku edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Akcja Bałtycka z okazji Światowego Dnia Ptaków Wędrownych. Wydarzenie to zostało zainicjowane w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Kampania edukacyjna w ramach Światowego Dnia Ptaków Wędrownych ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony ptaków wędrownych i ich siedlisk. W tym roku piknik odbył się pod hasłem "Ochrona ptaków nie zna granic". Partnerem naukowym wydarzenia jest Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji w postaci stoisk edukacyjnych, warsztatów, zajęć terenowych oraz wykładów. My na tegorocznym pikniku zaprezentowaliśmy efektowną makietę przedstawiającą ukształtowanie rzeźby terenu Półwyspu Helskiego, będącego jednym z najważniejszych miejsc koncentracji się ptaków migrujących w czasie wędrówki (południowo-bałtycki szlak wędrówek) oraz Zatoki Puckiej, która jest ważnym miejscem odpoczynku i zimowania migrujących ptaków wodno-błotnych.

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2018 w Kuźnicy dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Grafika 1: Piknik edukacyjny "Światowy Dzień Ptaków Wędrownych"
Grafika 2: Piknik edukacyjny "Światowy Dzień Ptaków Wędrownych"
Grafika 3: Piknik edukacyjny "Światowy Dzień Ptaków Wędrownych"
Grafika 4: Piknik edukacyjny "Światowy Dzień Ptaków Wędrownych"