Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy
WŁADYSŁAWOWO
Rusza krajobrazowy konkurs fotograficzny „Pomorskie w kadrze”
Foldery NPK

Foldery edukacyjno turystyczne NPK

Film promocyjny

Film promocyjny

Folder Krajobrazy NPK
Mapy interaktywne

Mapy interaktywne

WFOSiGW

WFOŚiGW w Gdańsku

Facebook

Polub nas na Facebooku

W dniu 5 maja, po raz piąty spotkaliśmy się w Kuźnicy, na pikniku edukacyjnym zorganizowanym przez Fundację Akcja Bałtycka z okazji Światowego Dnia Ptaków Wędrownych. Wydarzenie to zostało zainicjowane w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Kampania edukacyjna w ramach Światowego Dnia Ptaków Wędrownych ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę ochrony ptaków wędrownych i ich siedlisk. W tym roku piknik odbył się pod hasłem "Ochrona ptaków nie zna granic". Partnerem naukowym wydarzenia jest Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.

Na uczestników pikniku czekało wiele atrakcji w postaci stoisk edukacyjnych, warsztatów, zajęć terenowych oraz wykładów. My na tegorocznym pikniku zaprezentowaliśmy efektowną makietę przedstawiającą ukształtowanie rzeźby terenu Półwyspu Helskiego, będącego jednym z najważniejszych miejsc koncentracji się ptaków migrujących w czasie wędrówki (południowo-bałtycki szlak wędrówek) oraz Zatoki Puckiej, która jest ważnym miejscem odpoczynku i zimowania migrujących ptaków wodno-błotnych.

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2018 w Kuźnicy dofinansowany został ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.