Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Nadmorski Park Krajobrazowy

  • Nadmorski Park Krajobrazowy
    Nadmorski Park Krajobrazowy

Realizujemy dalszy ciąg prac związanych z odtwarzaniem mikołajka nadmorskiego (Eryngium maritimum) na jego naturalnych, historycznych stanowiskach na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Wyhodowane w ubiegłych latach sadzonki, pochodzące z rozmnażania generatywnego, zostały posadzone na terenie Półwyspu Helskiego, w miejscach wybranych na podstawie kilkuletniego monitoringu stanowisk tego gatunku oraz z uwzględnieniem odpowiednich warunków siedliskowych. Sadzonki mikołajka nadmorskiego po dwóch latach wzrostu w warunkach szkółkarskich, wykształciły długie i silne systemy korzeniowe. zostały posadzone na jesieni ubiegłego roku oraz wiosną tego roku. Obecnie oczekujemy na wykiełkowanie kolejnej partii nasion, które po odpowiednim przygotowaniu (stratyfikacji) zostały wysiane do multipalet i będą przechowywane przez kolejne dwa lata w warunkach szkółkarskich.

Pragniemy podziękować Urzędowi Morskiemu w Gdyni za współpracę i pomoc przy realizacji prac nasadzeniowych.

Działanie sfinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.