Nowa publikacja o mikołajku nadmorskim

Data: 12-05-2015

Dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została wydana ulotka o mikołajku nadmorskim (Eryngium maritimum). Jest to jedna z najpiękniejszych i najokazalszych roślin występujących na wybrzeżu wydmowym, lecz coraz rzadziej spotykana i zagrożona wyginięciem. Broszura ma celu upowszechnianie wiedzy na temat tego gatunku, głównych zagrożeń oraz zwrócenie uwagi na potrzebę jego ochrony. Ulotkę można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego.