Monitoring brzegówki w NPK

Data: 24-07-2019

Od drugiej połowy czerwca do początków lipca po raz kolejny przeprowadziliśmy inwentaryzację stanowisk brzegówki Riparia riparia na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. To najmniejsza jaskółka występująca w Polsce, tworząca często bardzo liczne kolonie. W naszym parku stanowiska tego gatunku znajdują się głównie w klifach nadmorskich i w żwirowniach. Z siedmiu stanowisk zasiedlonych w zeszłym roku, tylko trzy są użytkowane w tym sezonie. Zasiedlonych nor naliczyliśmy  około 1250. Najliczniejsze stanowiska to klify we Władysławowie i Błądzikowie, gdzie gniazdowało po około 600 par brzegówek. Ptaki nie zasiedliły w tym roku klifu w Rzucewie i dwóch żwirowni. Na klifie w Pucku policzyliśmy tylko 39 par. W pracach pomagali nam nasi praktykanci.

Przypominamy przy okazji, że klify objęte są ochroną i wchodzenia na nie jest zakazane, również ze względów bezpieczeństwa. Nie wszyscy niestety respektują zakazy, pozostawiając po sobie widoczne ślady. 

tekst i foto: AZ

W kolonii panuje bardzo duży ruch.
Brzegówki przynoszą do gniazda nie tylko pożywienie dla młodych, ale również cudze pióra, stanowiące doskonałą wyściółkę gniazda.
Na tym krótkim odcinku zasiedlonych jest 112 nor.
W norkach siedzą młode, czekając na rodziców z posiłkiem. Troje piskląt do wykarmienia to bardzo duże obciążenie dla dorosłych.
Niestety nie wszyscy respektują zakaz wchodzenia na klify, pozostawiając po sobie pamiątki.
. lub życzenia. :-(