Kosze dla kaczek w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Data: 15-03-2016

Niski, zalewowy brzeg Zatoki Puckiej jest miejscem naturalnego występowania szuwarów trzcinowych i półhalofilnych, które historycznie zajmowały większość linii brzegowej Zatoki Puckiej Wewnętrznej. W tym cennym siedlisku odbywa lęgi wiele gatunków ptaków wodno-błotnych. Nadmierna zabudowa kempingowa spowodowała ustąpienie tego naturalnego typu roślinności z miejsca jego dawnego występowania. Łączną długość szuwaru trzcinowego w 2012 r. oszacowano na ok. 15,6 km długości linii brzegowej Zatoki Puckiej.

W wyniku zmniejszania zasięgu występowania szuwarów i co za tym idzie, zmniejszania liczby miejsc lęgowych ptaków wodnych, nieodzowne jest wspieranie istniejących populacji poprzez tworzenie nowych, bezpiecznych miejsc lęgowych. W tym celu pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zainstalowali w szuwarze trzcinowym kosze lęgowe dla kaczek. Kosze wykonane z niekorowanej wikliny umieszczone zostały na drewnianym palu zabezpieczonym rurą PCV, co chroni je przed dostępem drapieżników naziemnych. W koszach umieszczono wyściółkę, stanowiąca dogodny materiał gniazdowy dla kaczek. Skuteczność wykorzystania wystawionych koszy monitorowana będzie podczas kolejnych sezonów lęgowych ptaków.

Kolejne etapy montowania koszy dla kaczek
Grafika 2: Kosze dla kaczek w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Kosze dla kaczek w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Kosze dla kaczek w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Kosze dla kaczek w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 6: Kosze dla kaczek w Nadmorskim Parku Krajobrazowym