Jesienny monitoring wód Nadmorskiego Parku Krajobrazowego

Data: 07-11-2023

Pod koniec września pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego wraz ze studentami z Naukowego Koła Chemików Politechniki Gdańskiej, przeprowadzili ostatnią już w tym roku serię poboru próbek do analiz fizykochemicznych wody z cieków przepływających przez teren NPK i otuliny.

Pobór próbek rozpoczął się od zachodniej części parku krajobrazowego m.in. Bychowskiej Strugi, Karwianki, Czarnej Wdy, czy Piaśnicy.  Na miejscu podczas pobierania próbek wody dokonywane były bezpośrednie pomiary jej właściwości fizykochemiczny: stężenia tlenu rozpuszczonego w wodzie, przewodności, pH oraz temperatury. Następnego dnia przeprowadzono badania terenowego oraz pobór próbek południowo-wschodniej części NPK tj. Rezerwatu Beka, Płutnicy, czy Błądzikowskiego Potoku. Wszystkie próbki wody zostały przebadane w Błękitnej Szkole na zawartość jonów pierwiastków biogennych: fosforanowych(V), azotanowych(III), azotanowych(V) i jonów amonowych oraz wartość parametru chemicznego zapotrzebowania tlenu. Przeprowadzone badania pozwolą na monitorowanie zmian jakości wód występujących na terenie NPK oraz wskazanie potencjalnych czynników negatywnie oddziałujących na stan wód.

Następny raz studenci zawitają do Nadmorskiego Parku Krajobrazowego zimą!

Grafika 1: Jesienny monitoring wód Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 2: Jesienny monitoring wód Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 3: Jesienny monitoring wód Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 4: Jesienny monitoring wód Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 5: Jesienny monitoring wód Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 6: Jesienny monitoring wód Nadmorskiego Parku Krajobrazowego
Grafika 7: Jesienny monitoring wód Nadmorskiego Parku Krajobrazowego