IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja

Data: 27-04-2017

Już po raz czwarty spotkaliśmy się na Pikniku zorganizowanym przez Fundację Akcja Bałtycka z okazji Światowego Dnia Ptaków Wędrownych w Kuźnicy (tym razem w dniach 6-7 maja). Światowy Dzień Ptaków Wędrownych jest świętem zainicjowanym w 2006 roku przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) w ramach porozumienia o ochronie afrykańsko-euroazjatyckich wędrownych ptaków wodnych i konwencji o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt. Święto to jest coroczną kampanią uświadamiającą potrzebę ochrony ptaków wędrownych i ich siedlisk.

W roku 2017 wszystkie wydarzenia organizowane w ramach Światowego Dnia Ptaków Wędrownych połączyło wspólne hasło: „Ich przyszłość to nasza przyszłość”. Celem tegorocznej edycji było podkreślenie współzależności człowieka i natury, ze szczególnym uwzględnieniem związku ludzi i ptaków wędrownych, z którymi dzielimy nie tylko przestrzeń, jaką jest nasza planeta, ale też jej ograniczone zasoby. Na ambasadorów obchodów Światowego Dnia Ptaków Wędrownych wybrano gatunki migrantów reprezentujących wszystkie kontynenty i środowiska. Do gatunków tych należy występująca niemal na całym świecie dymówka, jak również rycyk, cyranka, biegus rdzawy, kobczyk amurski, trznadel złotawy czy azjatycki biegus łyżkodzioby, którego populację oszacowano na 360-600 osobników. 

Podczas tegorocznego Pikniku uczestnicy mogli wybierać w bogatej ofercie stoisk, wycieczek i warsztatów. W Punkcie Informacji Turystycznej w Kuźnicy odbyły się ciekawe prelekcje (znaczenie Pomorza dla ptasich migrantów, ptasia turystyka na Sri Lance oraz ochrona bocianów w Libanie). W tym roku wraz z Błękitną Szkołą we Władysławowie zaprezentowaliśmy stoisko o cennym siedlisku, jakim są nadmorskie wydmy. Główną atrakcją stoiska były puzzle z biegusem zmiennym oraz gra dydaktyczna „Co w wodzie pływa”.

Dziękujemy Fundacji Akcja Bałtycka oraz partnerom za owocną współpracę. Do zobaczenia za rok!

Informacje o Pikniku:

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Akcja Bałtycka.

Współorganizatorem jest Nadmorski Park Krajobrazowy.

Partnerem naukowym wydarzenia jest Stacja Badania Wędrówek Ptaków Uniwersytetu Gdańskiego.

Partnerzy: Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastarni, Stowarzyszenie Ochrony Sów, Grupa EkoLogiczna, Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Sprawni Inaczej, Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Ptaków i Drobnych Ssaków „Ostoja”, Wydział Biologii Uniwersytetu Gdańskiego, WWF Polska, Naukowe Koło Ornitologiczne Kos UG, Słowiński Park Narodowy, Grupa Badawcza Ptaków Wodnych Kuling, sklep Mergusek, Joanka-Z i Listufka.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Marszałka Województwa Pomorskiego.

Patronat medialny nad tegorocznym Piknikiem Naukowym w Kuźnicy objęli: Radio Gdańsk, magazyn Ptaki Polski, gazeta Ziemia Pucka info, Magazyn Kaszuby, portal ecoPress oraz kaszubypółnocne.pl .

Światowy Dzień Ptaków Wędrownych 2017 w Kuźnicy jest realizowany w ramach projektu „Znaczenie Pomorza Gdańskiego dla ptaków wędrownych” dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Grafika 1: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 2: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 3: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 4: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 5: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 6: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 7: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 8: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 9: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 10: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja
Grafika 11: IV Światowy Dzień Ptaków Wędrownych - relacja