Inwentaryzacja sów w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Data: 25-03-2016
Bór sosnowy z podszytem świerkowym - siedlisko doskonałe dla sóweczki grafika
Nasłuchiwanie sów grafika
Bezchmurna niebo, pełnia księżyca - dogodne warunki do nasłuchiwania sów grafika
Puszczyk - jeden ze zinwentaryzowanych gatunków grafika

W dniach 22-23 marca na terenie NPK i jego otuliny, w lasach będących w zarządzie Nadleśnictwa Choczewo i Wejherowo, odbyła się inwentaryzacja sów leśnych – sóweczki, włochatki, uszatki i puszczyka. Tegoroczna inwentaryzacja była kontynuacją i poszerzeniem działań prowadzonych w ubiegłym roku. W pracach inwentaryzacyjnych wraz z pracownikami Parku, udział wzięli pracownik Nadleśnictwa Choczewo oraz przedstawiciel Fundacji Akcja Bałtycka.

W trakcie badań terenowych polegających na stymulacji głosowej sów i nasłuchach stwierdzono obecność 8 puszczyków (w tym 5 odzywających się samców) oraz 1 samca włochatki. Zaobserwowano również ciekawą reakcję ptaków wróblowych, wydających głos niepokoju na odtwarzany głos sóweczki - reakcja ta wskazywać może na obecność sóweczki na tym obszarze. Badania terenowe będą kontynuowane w celu zwiększenia kategorii lęgowej zinwentaryzowanych sów.

Szczególnie interesujące jest nowe stwierdzenie włochatki, nielicznego w Polsce gatunku lęgowego, występującego nierównomiernie, głównie w górach i na północy kraju. Gatunek ten preferuje stare buczyny, w sąsiedztwie których występują wydzielenia świerkowe, zasiedla również starodrzewia sosnowe. Ważna jest ochrona lokalna tego gatunku, polegająca na m.in. pozostawianiu żywych drzew z dziuplami oraz rozwieszaniu budek lęgowych.

W najbliższym czasie planowane jest powieszenie odpowiednich dla sów leśnych budek lęgowych w porozumieniu z Nadleśnictwem Choczewo.