III Konferencja Naukowa - Turystyka wiejska. Nauka, edukacja, praktyka.

Data: 20-11-2018

W dniach 12-14 listopada nasi pracownicy uczestniczyli w III Konferencji Naukowej "Turystyka Wiejska. Nauka, edukacja, praktyka", która odbyła się w siedzibie Wielkopolskiego Parku Narodowego w Jeziorach. Wysłuchano  26 prezentacji o tematyce dotyczącej turystyki na terenach wiejskich. Prezentowano szeroki wachlarz propozycji edukacyjnych dla turystów odwiedzających obszary chronione i cenne przyrodniczo (rezerwaty, parki narodowe, parki krajobrazowe) oraz wyniki badań naukowych nad kierunkami rozwoju ruchu turystycznego i edukacji. Organizatorzy zapewnili też róznorodne warsztaty i krótkie wycieczki edukacyjne. 

Grafika 1: III Konferencja Naukowa - Turystyka wiejska. Nauka, edukacja, praktyka.