Godzina Dla Ziemi - Godzina Dla Bałtyku

Data: 23-03-2021

Spędzając wczasy w nadbałtyckim kurorcie, możemy mieć wrażenie, że ochrona środowiska morskiego jest coraz lepsza – kąpieliska są czyste i posprzątane, w prasie coraz więcej doniesień o fokach na plaży, możemy obserwować liczne ptaki, kupujemy ryby na lokalnym rynku z ostatniego połowu… Ale czy na pewno?

Bałtycki Plan Działań Komisji Helsińskiej (HELCOM) przyjęty w 2007 roku, stanowiący program realizacji Konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego (również Konwencji Helsińskiej), wyznaczył za cel osiągnięcie dobrego stanu środowiska morskiego Bałtyku do roku 2021. 

Niestety cele ochrony nie zostały osiągnięte. Brak zrównoważonego rybołówstwa i przełowienie bałtyckich ławic, przeżyźnienie wód Bałtyku (eutrofizacja) i związane z tym procesem przydenne strefy pozbawione tlenu (tzw. martwe strefy), a także odpady morskie, w tym zagubione lub w inny sposób utracone narzędzia połowowe (tzw. sieci widma) wraz z niefunkcjonalnymi morskimi obszarami chronionymi oraz zmianą klimatu – stanowią czynniki zagrażające przetrwaniu ekosystemu Morza Bałtyckiego w kształcie, w jakim go znamy obecnie.

Utrzymanie obecnego stanu rzeczy może doprowadzić do utraty możliwości korzystania ze wspólnego dobra jakim jest Bałtyk: miejsc pracy w rybołówstwie i turystyce, rekreacji oraz lokalnej konsumpcji ryb pochodzących z bałtyckich łowisk.

Dlatego w tym roku „Godzina dla Ziemi” obchodzona jest inaczej, oprócz godzinnego wyłączenia świateł możemy przyłączyć się do akcji „Godzina dla Bałtyku”.

Więcej o akcji na stronie https://www.wwf.pl/godzina-dla-ziemi-2021

Ocalmy Bałtyk, nim zatęsknimy!

Zachęcamy również do wzięcia udziału w corocznej akcji wyłączenia światła 27 marca 2021 o 20:30 na 60 minut w geście solidarności z Ziemią.

https://www.facebook.com/events/277017730608849

tekst az, foto pb