Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej

Data: 28-02-2022
Studenci z Naukowego Koła Chemików i Koła Mikrobiologii w Inżynierii Środowiska po raz kolejny w ramach zimowego obozu naukowego badali wodę w rzekach Nadmorskiego Parku Krajobrazowego pod kątem chemicznym i mikrobiologicznym. Mimo niesprzyjającej pogody w dniach 14-22.02.2022 r. udało się poddać analizie ponad 40 punktów pomiarowych. Podczas badań terenowych określano pH, przewodność i zawartość tlenu, a w laboratorium utworzonym na czas obozu w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole, dokonano szeregu analiz chemicznych i mikrobiologicznych, tj. m.in. określono zawartość azotu i fosforu w próbkach wody, zmierzono chemiczne zapotrzebowanie na tlen, zbadano liczbę bakterii E.Coli. Badania te pozwalają na bieżąco monitorować stan sanitarny wody i jej zmienność w zależności od pór roku.
Wyniki od lat służyły do napisania niejednej pracy dyplomowej a baza danych jest skrupulatnie tworzona od 2013r. Całe wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród studentów ze względu na zdobywaną w jego trakcie wiedzę i umiejętności.
Następny wyjazd odbędzie się już wiosną!
(fot. studenci PG)
 
Grafika 1: Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej
Grafika 2: Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej
Grafika 3: Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej
Grafika 4: Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej
Grafika 5: Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej
Grafika 6: Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej
Grafika 7: Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej
Grafika 8: Zimowy Obóz Naukowy Studentów Politechniki Gdańskiej