Ankieta dotycząca dostępności w turystyce dla osób ze szczególnymi potrzebami

Data: 17-07-2023

Szanowni Państwo,

na stronie internetowej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych udostępniona została ankieta dotycząca dostępności w turystyce dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje dla parków narodowych i parków krajobrazowych projekt pn. „Obszar chroniony, obszar dostępny”, do którego przystąpił Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z zadaniem „Trójmiejski Park Krajobrazowy – Dostępny Park Przyrodniczy”.

Jednym z elementów projektu jest analiza i diagnoza barier i potrzeb w dostępie do oferty turystycznej osób ze szczególnymi potrzebami w tym dla osób z niepełnosprawnościami. Wyniki ankiet pozwolą na lepsze poznanie problematyki oraz przygotowanie narzędzi w ramach projektu.

Jeśli chcesz pomóc w rozwoju turystyki dla osób ze szczególnymi potrzebami wypełnij ankietę: https://ankieta-parki.webankieta.pl/

Zapraszamy do udziału w ankiecie!