„Dzień Ryby” w Helu

Data: 29-07-2015

     W sobotę 25 lipca Nadmorski Park Krajobrazowy i Błękitna Szkoła przyłączyły się do obchodów „Dnia Ryby”, corocznego festynu edukacyjno-promocyjnego organizowanego przez Stację Morską UG w Helu. W czasie akcji popularyzowano wiedzę na temat lokalnych gatunków ryb, które kiedyś pod dostatkiem występowały w Bałtyku, Zatoce Puckiej i Gdańskiej, a dzisiaj dla większości z nich wyznaczono okresy ochrony oraz limity połowowe aby uszczuplone populacje przetrwały i miały szansę rozwoju (m.in. łosoś, troć, dorsz, szczupak, skarp). Dlatego często jesteśmy zmuszeni do kupowania ryb hodowlanych (np.: węgorz, łosoś), które jakością i smakiem nie dorównują osobnikom dziko żyjącym.

Nadmorski Park Krajobrazowy wraz Błękitną Szkołą przygotował stanowisko informacyjno - quizowe i liczne zabawy dla najmłodszych, dotyczące naszych ryb i ich siedlisk: ekosystemu Zatoki Puckiej, Bałtyku oraz rzek. Uczestników zapoznano m.in. z gatunkami występującymi w w.w akwenach oraz zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń takich jak: nadmierny połów, kłusownictwo,  zanieczyszczenia, degradacja siedlisk i miejsc rozrodu czy budowy hydrotechniczne na rzekach utrudniające rybom wędrownym Bałtyku dotarcie do tarlisk (łosoś i troć).

Stokisko NPK i Błękitnej Szkoły cieszyło się bardzo dużym powodzeniem zwłaszcza dla najmłodszych. Mamy nadzieję że przybyło nam prawdziwych znawców ryb Bałtyku.

Grafika 1: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 2: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 3: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 4: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 5: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 6: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 7: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 8: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 9: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 10: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 11: „Dzień Ryby” w Helu
Grafika 12: „Dzień Ryby” w Helu