Bioróżnorodność – poznaj by zachować, piknik 20-21 maja

Data: 17-05-2016

W codziennym biegu, zaaferowaniu człowiek miewa tendencje do skupiania się na szczegółach, tracąc z oczu jakże ważny ogół. Ten „ogół” to często perspektywa, punkt odniesienia, kontekst, to pewien obraz rzeczywistości.
To funkcjonująca spójna całość. Widzimy Świat „po swojemu”, szczególnie jeśli postrzegamy go przez pryzmat „lupy” a fragment, na który patrzymy i budujemy nasze poglądy jest tylko małym puzzlem, wyrwanym z kontekstu.
Taki „błąd” popełniamy także wobec przyrody. Nie akceptując swej bezsilności wobec potęgi natury, małej wiedzy wobec ilości, złożoności i zależności procesów, zachodzących w świecie, Człowiek pozwala sobie na śmiałe ruchy, często w myśl źle pojętego „dobra przyrody”. Oddziela przyrodę
od środowiska, człowieka od natury, postęp i rozwój cywilizacyjny od współistnienia z przyrodą.
Nie zastanawia się również nad konsekwencjami swoich działań. Oddala nas to od równowagi,
w której powinniśmy funkcjonować. Oddala nas od kompleksowego i multidyscyplinarnego patrzenia i rozumienia świata. Zatem w tym roku to RÓWNOWAGA jest w Centrum uwagi!
Jesteśmy różni, mamy inne doświadczenia, inną wyobraźnię i różną wrażliwość, więc i oferta pikniku edukacyjnego jest różnorodna. Jak przyroda... 

Na bezpłatny piknik pełen przyrodniczych atrakcji oraz grę terenową zapraszają Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej, Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Partnerzy:

Daty i miejsca:

Piątek, 20 maja, godz. 10.00-14.00, Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach
Sobota, 21 maja, godz. 11.00-18.00, Gdańsk, Park im. R. Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

Program:
Piątek, 20 maja, godz. 10.00-14.00

Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach

  • Gra terenowa „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” – Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
  • Strefy edukacji i relaksu

Sobota, 21 maja, godz. 11.00-18.00
Gdańsk, Park im. Ronalda Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

  • Spacer z mapą - Klub Harpagan Gdańsk
  • Strefa relaksu
  • Strefa edukacji


Szczegółowy program dostepny jest na:

http://www.ciee-gda.pl/aktualnosci/bioroznorodnosc-poznaj-by-zachowac-2/

https://www.facebook.com/events/462329407299363/

https://www.facebook.com/events/863010247136363/


Film – reportaż z VI pikniku „Bioróżnorodność – poznaj by zachować” https://www.youtube.com/watch?v=21j6en6YwMI

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Grafika 1: Bioróżnorodność – poznaj by zachować, piknik 20-21 maja
Grafika 2: Bioróżnorodność – poznaj by zachować, piknik 20-21 maja