Bioróżnorodność – poznaj, by zachować!

Data: 27-04-2017

Na IX bezpłatny piknik pełen przyrodniczych atrakcji zapraszają:
Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej,
Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych oraz Partnerzy.
Rok Wisły, świętujmy go razem!

Wisła to temat rzeka. Najdłuższa rzeka w Europie w całości przebiegająca w granicach jednego państwa. To najbardziej polska z naszych rzek. Królowa. Swój bieg kończy w Morzu Bałtyckim. Przepływając przez cały kraj łączy południe z północą a dzięki dopływom wschód z zachodem. Jest przedmiotem a może właśnie Podmiotem troski wszystkich Polaków. To wspaniałe dziedzictwo przyrody, ostoja różnorodności biologicznej. Jej „dzikość” fascynuje nie tylko przyrodników ale także podróżników, którzy zmagają się z nią kajakiem, rowerem czy pieszo.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2017 Rokiem Rzeki Wisły, otwierając tym samym dyskusję o przyszłości tej wspaniałej rzeki. Jak dobrze znasz Wisłę? Zapraszamy na IX piknik edukacyjny Bioróżnorodność - poznaj by zachować, który dedykujemy Wiśle. 

Daty i miejsca:

Piątek, 19 maja, godz. 10.00-14.00, Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach
Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00, Gdańsk, Park im. R. Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

Program:

Piątek, 19 maja, godz. 10.00-14.00
Gdynia Orłowo, Zespół pałacowo - parkowy w Kolibkach

• Strefa relaksu:

 - Popłynąć z Królową - Teatr Delikates
 - Hotelik Tarło - Teatr Delikates

• Strefy edukacji:

 - RZEKA w Centrum uwagi - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
 - W ujściach rzek - Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie
 - Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie - Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie
 - Rzeki Bioróżnorodności - Zaborski PK
 - Żuławy Wiślane - kraina na wodzie - PK „Mierzeja Wiślana”
 - Tajemniczy świat łęgów - Trójmiejski PK
 - Motyle i „latające smoki” barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk - Kaszubski PK i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
 - Wielce szanowna  troć wędrowna - PK „Dolina Słupi”
 - Olsztyńska szkoła ichtiologów pomaga rybom wędrownym - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 - Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły - Fab Lab Trójmiasto
 - Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych - Fab Lab Trójmiasto
 - SKARBY W SKARPIE - zimorodek i brzegówka - Katarzyna Michałowska
 - Twórcze MEANDRY rzeki INSPIRACJI  - Maria Lepczak-Wysocka
 - Rzecz o meandrach, czyli dlaczego warto chronić naturalne cieki wodne - Dawid Weisbrodt
 - Żył raz w Wiśle sum wąsaty...  - Pracownia pod Błękitnym Drzewem
 - Z biegiem rzeki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 - Wodne osobliwości Puszczy Białowieskiej - Białowieski Park Narodowy i Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 - Wisłą do Bałtyku - Akwarium Gdyńskie MIR-PIB
 - Nocne skrzydła nad Wisłą - Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne UG
 - Rzeki ptasim drogowskazem - Fundacja Akcja Bałtycka
 - Łeba i Łupawa - dzikie rzeki pełne życia - Słowiński Park Narodowy
- Rośliny lecznicze występujące nad brzegami rzek i terenach podmokłych - Ogród Roślin Leczniczych Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
 - Martwe drewno jako rezerwuar wody w zlewni Wisły - Nadleśnictwo Gdańsk
 - Skarby Wisły - Zespół Szkół Ekologiczno-Transportowych
 - Zwierzęta wodne - Wdecki PK

Sobota, 20 maja, godz. 11.00-18.00
Gdańsk, Park im. Ronalda Reagana (wejście A od ul. Jana Pawła II)

• Strefa relaksu:

-  Popłynąć z Królową - Teatr Delikates
-  Hotelik Tarło - Teatr Delikates
-  Po nitce do Wisły - zRęczne Wisły dzierganie - Pracownia pod Błękitnym Drzewem

• Strefa edukacji:

-  RZEKA w Centrum uwagi - Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej
-  W ujściach rzek - Nadmorski PK i Błękitna Szkoła we Władysławowie
-  Niechaj ktoś odgadnie, co rzeka ma na dnie - Wdzydzki PK i Zielona Szkoła w Schodnie
-  Rzeki Bioróżnorodności - Zaborski PK
-  Żuławy Wiślane - kraina na wodzie - PK „Mierzeja Wiślana”
-  Motyle i „latające smoki” barwną ozdobą brzegów rzek i podmokłych łąk - Kaszubski PK i Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Szymbarku
 - Tajemniczy świat łęgów - Trójmiejski PK
 - Wielce szanowna  troć wędrowna - PK „Dolina Słupi” oraz Instytut Rybactwa Śródlądowego, Zakład Ryb Wędrownych
 - Olsztyńska szkoła ichtiologów pomaga rybom wędrownym - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 - Szlakiem Królowej. Poznaj system rzeczny Wisły - Fab Lab Trójmiasto
 - Wisła – ostatnia dzika rzeka. Poznaj różnorodność terenów zalewowych - Fab Lab Trójmiasto
 - SKARBY W SKARPIE - zimorodek i brzegówka - Katarzyna Michałowska
 - Twórcze MEANDRY rzeki INSPIRACJI  - Maria Lepczak-Wysocka
 - Rzecz o meandrach, czyli dlaczego warto chronić naturalne cieki wodne - Dawid Weisbrodt
 - Żył raz w Wiśle sum wąsaty...  - Pracownia pod Błękitnym Drzewem
 - Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody w Dolinie Wisły - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
 - Z biegiem rzeki - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
 - Wodne osobliwości Puszczy Białowieskiej - Białowieski Park Narodowy i Starostwo Powiatowe w Hajnówce
 - Wisłą do Bałtyku - Akwarium Gdyńskie MIR-PIB
 - Nocne skrzydła nad Wisłą - Studenckie Koło Naukowe Chiropterologiczne UG
 - Wisła - przyrodnicza arteria Pomorza - Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa i Eko-Centrum Heliantus
 - Ujście Wisły. Ścieżki NATURY - Grupa Badawcza Ptaków Wodnych KULING
 - Woda źródło życia - Liga Ochrony Przyrody - Oddział w Kościerzynie i Okręg w Gdańsku
 - Na granicy światów – bogactwo życia ujścia Wisły - Stacja Morska IO UG im. Profesora Krzysztofa Skóry
 - Piękna strona Żuław - czyli poznaj wodną roślinność - Studenckie Koło Naukowe Botaniczne "Zioło" UG
 - Skarby przyrodnicze delty rzeki Redy - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Trójmiejska Grupa OTOP i Fundacja -Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego
 - Wodne potyczki - Centrum Hewelianum
 - WODA - temat rzeka. Czyli czym jest rzeka dla chemika? - Naukowe Koło Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej
 - Akademia młodego wędkarza - Polski Związek Wędkarski
 - ZOO - temat rzeka - Gdański Ogród Zoologiczny
 - ABC - postępowania z dzikimi zwierzętami - Pomorski Ośrodek Rehabilitacji Dzikich Zwierząt "Ostoja"
 - Ekologiczny trening kreatywności - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 w Gdańsku
 - Wodne ciekawostki - Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni
 - Mikroplastik makroproblem - Polski Klub Ekologiczny Okręg Wschodnio-Pomorski i Gdańska Fundacja Wody
 - Posłuchaj dotknij, poczuj - nadrzeczny świat - Fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej
 - Posłuchaj dotknij, poczuj - nadrzeczny świat - Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych
 - Rzeka - autostrada dla roślin - Stacja Biologiczna Wydziału Biologii UG
 - Bałtyk- rzeka tajemnic - Studenckie Koło Naukowe Oceanografów UG
 - Małopolski Przełom Wisły - geologia a bioróżnorodność - Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Zamiejscowy w Lubartowie
 - Saturator z gdańską wodą - Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna

Finansowanie: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Gdynia