Big Jump 2015 do Bałtyku

Data: 15-07-2015

W niedzielę 15 lipca o godz.: 15.00 Nadmorski Park Krajobrazowy i Błękitna Szkoła we Władysławowie wraz ze studentami z Politechniki Gdańskiej - członkami Koła Naukowego Chemików PG, wzięli udział w ogólnoeuropejskiej akcji BIG JUMP  i "wskoczyli" do Morza Bałtyckiego. 

BIG JUMP  jest to akcja podczas której obywatele całej Europy manifestują swoje poparcie dla czystych wód w morzach, rzekach i jeziorach, potrzebnych ludziom, przyrodzie i zwierzętom. Tegoroczny „skok do wody” jest szczególnie ważny – w tym roku wchodzi w życie Ramowa Dyrektywa Wodna, której celem jest osiągnięcie dobrego stanu wszystkich wód do 2015 roku. W Polsce wydarzenie koordynowane jest przez Klub Gaja, w ramach programu Zaadoptuj rzekę przy współpracy z pomysłodawcą akcji European Rivers Network i w Partnerstwie Strategicznym z Fundacją PKO Banku Polskiego. Ponadto BIG JUMP 2015 odbywa się w ramach polskich obchodów 70 rocznicy ONZ.

Studenci, członkowie Koła Naukowego Chemików PG przebywają w Błękitnej Szkole na letnim obozie naukowym w czasie, którego wykonują szereg badań dotyczących m.in. czystości wód cieków wodnych uchodzących do Morza Bałtyckiego i Zatoki Puckiej. Projekt badawczy jest  kontynuacją prowadzonego od 2006 roku monitoringu jakości wód  na terenie Nadmorskiego Parku Krajobrazowego. Badania wykonywane przez studentów stanowią cenne uzupełnienie wiedzy o środowisku przyrodniczym naszego terenu.

 

 

Big Jump 2015 do Bałtyku grafika
Big Jump 2015 do Bałtyku grafika