Badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Data: 06-03-2020

W dniach 19-23 lutego w Nadmorskim Parku Krajobrazowym gościli studenci z Naukowego Koła Chemików Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Koła Naukowego Mikrobiologia w Inżynierii Środowiska, by przeprowadzić cykliczne badania jakości stanu wód powierzchniowych na terenie Parku. Tym razem przyszedł czas na badania zimowe (a przynajmniej z nazwy…). Przebadano próbki pochodzące z 40 punktów pomiarowych rozmieszczonych od okolic Jeziora Żarnowieckiego przez Władysławowo, po Puck. Na miejscu badano parametry takie jak pH, przewodność oraz zawartość tlenu. W Siedzibie NPK utworzono laboratorium, w którym dokonywane były liczne analizy chemiczne i mikrobiologiczne. Badania przyniosły kolejną garść cennych informacji o stanie rzek i kanałów na terenie Parku. Kolejne pomiary zaplanowane są na wiosnę. 

Grafika 1: Badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 2: Badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 4: Badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 5: Badania wód powierzchniowych w Nadmorskim Parku Krajobrazowym