Badania parametrów fizykochemicznych cieków wodnych

Data: 03-08-2017

W lipcu pracownicy Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, w ramach współpracy z Naukowym Kołem Chemików Politechniki Gdańskiej, przeprowadzili drugą w tym roku serię poboru próbek i analiz fizykochemicznych wody z cieków przepływających przez teren NPK i otuliny.

Nadmorski Park Krajobrazowy dysponuje kilkuletnią serią pomiarową i wynikami badań wykonywanych w ramach współpracy z Naukowym Kołem Chemików Politechniki Gdańskiej dotyczącymi wskaźników fizyczno-chemicznych wód rzek przymorskich. Badania wykonywane były dotychczas w okresie sezonu letniego, kiedy stopień zanieczyszczeń wód powierzchniowych jest najwyższy ze względu na wzmożony ruch turystyczny. Dla prawidłowej oceny stanu jakości wód w rzekach na terenie Parku konieczny jest pobór prób oraz przeprowadzenie pomiarów i analiz w czterech okresach roku: wiosna, lato, jesień, zima. W ramach tegorocznych badań wykonano pomiary wiosenne i letnie, przed nami serie pomiarów jesienią i zimą.

Pobór prób wody przeprowadzany jest na ciekach: Błądzikowski Potok, Bychowska Struga, Czarna Wda, Gizdepka, Karwianka, Piaśnica, Płutnica, Reda; oraz kanałach w rezerwacie przyrody Beka, Pucku i Władysławowie. Punkty poboru wody zostały ustalone w charakterystycznych bądź istotnych miejscach (ujścia rzek, dopływy, rozwidlenia). W miejscach poboru próbek wody dokonuje się bezpośredniego pomiaru jej właściwości fizykochemicznych (pH, przewodność, zawartość rozpuszczonego tlenu) za pomocą miernika Elmetron CX-461. Następnie, próbki wody są przewożone do siedziby NPK-Błękitna Szkoła i badana jest zawartość jonów fosforanowych i azotynowych oraz Chemiczne Zapotrzebowanie na Tlen (ChZT) za pomocą testów firmy Merck i spektrofotometru Merck Pharo 300. W Katedrze Chemii Analitycznej Politechniki Gdańskiej, wykonywane są badania na zawartość pozostałych jonów za pomocą chromatografii jonowej (IC) oraz TOC (Ogólny Węgiel Organiczny). Przeprowadzone badania pozwolą na monitorowanie zmian jakości wód w wyżej wymienionych rzekach. Możliwe będzie wskazanie potencjalnych czynników negatywnie oddziałujących na stan wód.

Grafika 1: Badania parametrów fizykochemicznych cieków wodnych
Grafika 2: Badania parametrów fizykochemicznych cieków wodnych
Grafika 3: Badania parametrów fizykochemicznych cieków wodnych
Grafika 4: Badania parametrów fizykochemicznych cieków wodnych
Grafika 5: Badania parametrów fizykochemicznych cieków wodnych