Akcja Karmnik w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole - odłów III

Data: 30-12-2014

Wczoraj (29 grudnia) w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole po raz trzeci rozstawiono sieci ornitologiczne i odławiano ptaki w ramach przeprowadzanej Akcji Karmnik, czyli zimowego obrączkowania ptaków przy karmnikach. Pracownicy NPK i Błękitnej Szkoły realizują tę akcję w partnerstwie z Fundacją Akcja Bałtycka.  

Tym razem we Władysławowie do kieszeni sieci ornitologicznych wpadło 118  ptaków. Najliczniej schwytała się sikorka bogatka (100 osobników), która jak wiadomo najczęściej odwiedza karmniki. Najciekawszym okazem był samiec bogatki zaobrączkowany 5.10.2013 roku podczas prac Akcji Bałtyckiej na Mierzei Wiślanej w Siekierkach. Drugą ciekawostką była sierpówka, niezwykle rzadko łapiąca się do sieci ornitologicznych.

W sumie zaobrączkowano 56 ptaków a 62 to retrapy czyli ponownie schwytane ptaki z obrączkami Akcji Bałtyckiej.

Szczegółowe wyniki przedstawiają się następująco:

bogatka - 43 zaobrączkowane, 57 retrapów w tym jedna kontrola(MW-Siekierki),

dzwoniec - 7 zaobrączkowanych, 3 retrapy,

modraszka - 2 zaobrączkowane, 1 retrap,

zięba - 2 zaobrączkowane,

rudzik - 1 zaobrączkowany,

sierpówka - 1 zaobrączkowana,

kowalik - 1 retrap.

Dokładne zestawienia wszystkich wyników znajdują się na stronie Akcji Karmnik i Akcji Bałtyckiej oraz na profilu na serwisie Facebook

Daty kolejnych odłowów: 9 stycznia, 26 stycznia, 9 lutego i 23 lutego.

 

Grafika 1: Akcja Karmnik w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole  - odłów III
Grafika 2: Akcja Karmnik w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole  - odłów III
Grafika 3: Akcja Karmnik w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole  - odłów III
Grafika 4: Akcja Karmnik w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole  - odłów III
Grafika 5: Akcja Karmnik w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole  - odłów III
Grafika 6: Akcja Karmnik w Nadmorskim Parku Krajobrazowym i Błękitnej Szkole  - odłów III