Zimowe obrączkowanie ptaków w NPK i Błękitnej Szkole we Władysławowie

Data: 05-12-2014

Nadmorski Park Krajobrazowy i Błękitna Szkoła i we Władysławowie w partnerstwie z Fundacją Akcja Bałtycka przyłączyła się do ogólnopolskiego programu badawczego pn.: Akcja Karmnik. Akcja polega na regularnym obrączkowaniu ptaków (co dwa tygodnie) przy karmnikach w okresie dokarmiania czyli od grudnia do lutego. Dzięki temu możliwe jest poznanie składu gatunkowego ptaków odwiedzających nasze karmniki, a także zbadanie ich kondycji oraz zebranie cennych pomiarów biometrycznych. 
Pierwsze obrączkowanie odbyło się w piątek 1 grudnia.  W siatki złapało się  127 ptaków:  112 bogatek, 6 modraszek, 4 wróble, 2 dzwońce, 2 kowaliki i 1 zięba.
Kolejne obrączkowania przy siedzibie NPK planowane są na: 12 grudnia, 29 grudnia 2014 oraz12 stycznia, 26 stycznia, 9 lutego i 23 lutego 2015. 
W ramach Akcji Karmnik przeprowadzona będzie edukacja dotycząca poznania ptaków zimujących w Polsce, sposobu ich dokarmiania. Uczestnicy poznają z bliska różne gatunki ptaków, będą mogli zapoznać się szczegółowo z procesem obrączkowania i towarzyszącymi mu pomiarami osobników, dowiedzą się m.in.  jak oznacza się wiek i płeć oraz poznają wiele ornitologicznych ciekawostek.

 

Grafika 1: Zimowe obrączkowanie ptaków w NPK i Błękitnej Szkole we Władysławowie
Grafika 2: Zimowe obrączkowanie ptaków w NPK i Błękitnej Szkole we Władysławowie
Grafika 3: Zimowe obrączkowanie ptaków w NPK i Błękitnej Szkole we Władysławowie
Grafika 4: Zimowe obrączkowanie ptaków w NPK i Błękitnej Szkole we Władysławowie
Grafika 5: Zimowe obrączkowanie ptaków w NPK i Błękitnej Szkole we Władysławowie