Zimowe liczenia nietoperzy w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Data: 17-02-2021

Zima to dla wielu grup zwierząt czas przestoju, braku pożywienia. Nietoperze spędzają ten czas w stanie hibernacji, ukryte w kryjówkach zimowych. W naszym Parku niewiele jest piwniczek ziemianek lub tego typu podziemych obiektów, ale na zimowiska świetnie nadają się nieużytkowane bunkry i umocnienia. W tym roku stwierdziliśmy dużo mniej nietoperzy, ale nie sposób zobaczyć wszystkie głęboko ukryte zwierzęta, które tak unikają mrozu. Z 35 zwierząt jedna trzecia to nocki rude, jedne z najpospolitszych nietoperzy. Liczne okazały się, jak co roku, zimnolubne mroczki pozłociste (9 osobników), których zwykle nie stwierdza się zimą na Pomorzu. Małe nocki, nieoznaczane zimą do gatunku - wąsatki lub Brandta - spotykane są nielicznie. W tym roku zaszczycił nas swoją obecnością jak co roku jeden nocek duży, nasz największy nietoperz w Polsce. Pewnie ze względu na bardzo niskie temperatury i przemarzanie większości obiektów w tym roku nieliczne były nocki Natterera i gacki brunatne.

Pamiętajmy przy zwiedzaniu fortyfikacji, że nietoperze to zwierzęta chronione i zakłócanie spokoju w kryjówkach (w tym fotografowanie) jest zabronione, gdyż może zagrażać ich życiu. Uszanujmy je i nie narażajmy, bo są ważną grupą w ekosystemie.

Zdjęcia nietoperzy wykonano na podstawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt chronionych (rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016r.) 

Działanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

tekst:az, zdjęcia:az,bp.

Nie użytkowane bunkry i fortyfikacje są doskonałym zimowiskiem dla nietoperzy.
Grafika 2: Zimowe liczenia nietoperzy w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Grafika 3: Zimowe liczenia nietoperzy w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Tunel w wąwozie Rudnik (Dolina Chłapowska) corocznie jest zimowiskiem dla kilku osobników.
W tym roku woda zamarzła.
Przepust pod drogą w Łebskim Żlebie - również bez wody
Przepust pod drogą w Cetniewie.
Nasz największy polski gatunek nietoperzy - nocek duży.
Liczny w zimowiskach podziemnych nocek rudy (z lewej) i rzadki na Pomorzu nocek wąsatek/Brandta - nieoznaczany do gatunku zimą.
Grafika 10: Zimowe liczenia nietoperzy w Nadmorskim Parku Krajobrazowym
Rzadkość na Pomorzu - mroczek pozłocisty, gdyż zwykle spotykany jest zimą na wschodzie i południu kraju.
Niektóre bez problemu oznaczymy, mimo że dobrze schowane. Nocek Natterera.
Gacek brunatny - zwykle jeden z liczniejszych nietoperzy zimujących w podziemnych kryjówkach.
A przy takim osobniku pozostaje wpisać jako nieoznaczony.
w bunkrach zimują też inne zwierzęta - rusałka pawik.
Liczne komary
oraz pająki.
Mróz i woda wspólnie tworzą takie arcydzieła.