Zimowe liczenia nietoperzy w Nadmorskim Parku Krajobrazowym

Zima w tym roku nie zachwyca śniegiem i mrozem, jednak dla wielu grup zwierząt to czas trudny, bez pokarmu. Mimo stosunkowo wysokich temperatur, aktywnych owadów prawie nie widać i nasze owadożerne nietoperze spędzają ten czas w stanie hibernacji, ukryte w kryjówkach. W naszym Parku upodobały sobie nieużytkowane bunkry i umocnienia. Jednorazowo w okresie hibernacji w całej Polsce i Europie specjaliści przeprowadzają "spis powszechny" zasiedlenia znanych kryjówek. W 11 schronieniach stwierdziliśmy 50 hibernujących nietoperzy, a najliczniej (ponad połowa) to nocki rude, jeden z najpospolitszych gatunków. Cztery obiekty były niezasiedlone. Kolejny raz odnotowaliśmy jednego nocka dużego, naszego największego nietoperza w Polsce. Jak co roku, liczne były zimnolubne mroczki pozłociste (7 osobników), które rzadko stwierdza się zimą na Pomorzu. Poza tym stwierdziliśmy nocki Natterera, gacki brunatne i nocki wąsatki lub Brandta, których ze względu na bardzo duże podobieństwo, nie oznaczamy na zimowiskach do gatunku.

Pamiętajmy przy zwiedzaniu fortyfikacji, że nietoperze to zwierzęta chronione i zakłócanie spokoju w kryjówkach (w tym fotografowanie) jest zabronione, gdyż może zagrażać ich życiu. Uszanujmy je i nie narażajmy, bo są ważną grupą w ekosystemie.

Jeśli znasz inną zimową lub letnią kryjówkę nietoperzy na terenie naszego Parku lub w okolicy - podziel się informacją, przyczyń się do wzbogacenia wiedzy o tych niezwykłych, wciąż mało poznanych, ale bardzo pożytecznych ssakach.

Zdjęcia nietoperzy wykonano na podstawie zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do zwierząt chronionych (rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt z dnia 16 grudnia 2016r.) 

Działanie zostało sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

tekst i zdjęcia: az

Gacek brunatny Plecotus auritus - częsty gość w podziemnych chłodnych obiektach.
Mroczek pozłocisty Eptesicus nilssonii - rzadko spotykany gatunek na terenie Pomorza.
Nocek duży Myotis myotis - nasz największy polski nietoperz.
Nietoperze chowają się w mało dostępne szczeliny, gdzie nierzadko trudno je znaleźć, a czasem jeszcze trudniej oznaczyć. Nocki rude Myotis daubentonii.
Nocek Natterera Myotis nattereri (na górze) i nocek rudy Myotis daubentonii (na dole) - najczęściej spotykane gatunki w podziemnych kryjówkach.
Trio - prawie takie same, jednak ten z prawej na dole ma zdecydowanie ciemniejszy pyszczek i jest nockiem wąsatkiem lub Brandta Myotis mystacinus/brandtii, a pozostałe to nocki rude.