Zaproszenie na Spacer Krajobrazowy

Data: 15-10-2018

Spacer Krajobrazowy na Cyplu Helskim

W ramach Nadmorskiego Klubu Przyrodnika zapraszamy na ogólnopolski Dzień Krajobrazu I Spacer na Cyplu Helskim.

Krajobraz to nie tylko lasy, jeziora i góry. Bardzo ważnym elementem krajobrazu są nasze miasta i wsie, bo to one nadają charakter wielu miejscom. W trakcie spaceru poznamy najstarszą część miasta Hel z tradycyjną zabudową rybacką.  Przy Promenadzie nad plażą usłyszymy o  procesach powstawania wybrzeża mierzejowego, wydmowego oraz nauczymy się rozpoznawać charakterystyczne wydmowe zbiorowiska roślinne. W przystani rybackiej i jachtowej zwykle gromadzą się liczne ptaki migrujące, które będzie można nauczyć się rozpoznawać. Na cyplu Półwyspu Helskiego istnieje wiele bunkrów z okresu II wojny światowej, będących pozostałością po Rejonie Umocnionego Helu, jako szczególnie ważnego miejsca strategicznego, usłyszymy o ich historii I znaczeniu w czasie wojny. Na zakończenie spaceru planowane jest zwiedzanie Fokarium, parku wydmowego oraz „Domu Morświna”.

Wycieczka odbędzie się 20 października (sobota), miejsce zbiórki: Hel, Dworzec PKP; rozpoczęcie o godz. 9:00 i zakończenie około godz. 14:00 (godziny dostosowane do połączeń pociągami).

Wycieczka dla wszystkich grup wiekowych, udział jest bezpłatny. Obowiązują zapisy (limit 25 osób), które przyjmujemy na adres npk@pomorskieparki.pl lub telefonicznie pod numerem (58) 674 06 85.

Czas trwania wycieczki: ok. 5 godzin. Wymagania: wygodne obuwie I odpowiedni ubiór. Trasa: Około 5 km. Organizator zapewnia lornetki do obserwacji ptaków.

Zapraszamy osoby dorosłe, młodzież i dzieci z opiekunami.

Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym. W tym roku planujemy jeszcze jesienią serię wykładów przyrodniczych.

Cykl wycieczek  dofinansowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

 

Udział w wycieczce jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem danych osobowych uczestników wycieczki jest Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Słupsku ul. Poniatowskiego 4a,

2) kontakt Nadmorski Park Krajobrazowy (mail)npk@pomorskieparki.pl , tel. (58) 674 06 85

3) posiadają Państwo prawo dostęp do danych osobowych, ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych i w tym celu powinni Państwo skontaktować się z administratorem danych,

4) mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

5) podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu uczestnictwa w wycieczce ornitologicznej.  Niniejsza zgoda dotyczy również wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie danych osobowych w celach edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych. 

Grafika 1: Zaproszenie na Spacer Krajobrazowy