Zaproszenie na Europejskie Dni Ptaków

Data: 30-09-2019
W dniach 4-6 października 2019 już po raz 26. obserwatorzy z całej Europy i Azji Centralnej wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To  bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów.
 
W Polsce obchody tego niezwykłego wydarzenia koordynuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków. Wraz z Pomorskim Biurem OTOP będziemy świętować z tej okazji 5 października w rezerwacie przyrody „Beka”. Wszystkich chętnych zapraszamy w godzinach 10:00-13:00 do rezerwatu na wycieczkę połączoną z zabawą terenową. Wycieczka przebiegać będzie po trasie ścieżki edukacyjnej. Na trasie wycieczki rozstawione zostaną stacje, na których będzie można obserwować migrujące ptaki oraz posłuchać o ptakach, roślinach... i konikach! Na koniec wycieczki przewidziany jest quiz z nagrodami!
 
Grupy zorganizowane, chętne do udziału w wydarzeniu, prosimy o wcześniejszy kontakt z Pomorskim Biurem OTOP: pomorze@otop.org.pl
 
 
Więcej informacji o Europejskich Dniach Ptaków można znaleźć na stronie OTOP